Vem duschar på universitetet?

- in Frågan

Lite massage och en dusch efteråt? Många av universitetets institutioner har såväl massagerum som duschar på toaletterna. Men de är inte till för vem som helst.

Om du besöker tredje våningen på Absalon på Språk- och litteraturcentrum hittar du intill personalrummet en dörr med såväl toalett- som duschsymbol. Det kan verka märkligt att det finns duschar i fastigheter avsedda för undervisning, men det finns en enkel förklaring.
– Vi vill erbjuda de som vill cykla till jobbet en möjlighet att kunna fräscha till sig om de har en längre sträcka hit. Man kan bli varm och vi vill ge den här möjligheten, säger Jessica Åhs, avdelningschef på LU Byggnad.

Inte för alla
Exakt vilka av universitetets fastigheter som har dusch och vilka som inte har det kan Jessica Åhs inte svara på.
– Duscharna brukar vi se till att det finns i lokalerna i närheten. De finns inte i vartenda hus. Duscharna är huvudsakligen till för de anställda, men det finns också för studenter i viss utsträckning, säger hon.

I anslutning till LTH finns duschar för alla, men de är uppdelade.
– Vi har tre duschar på E-huset, men de är enbart till för anställda. På Kårhuset finns även duschar till studenterna på källarplan, säger Per-Henrik Rasmussen, husintendent på E-huset.

Massage del av friskvården
På en del institutioner finns också massagerum, exempelvis på sociologiska institutionen. De får dock inte användas av studenter.
– Är du inte anställd får du inte använda dem, säger Rose-Marie Olsson, vaktmästare på sociologiska institutionen.

Hur ofta massagerummen används är oklart, men de är en del av de anställdas förmåner på universitetet.
– Det finns inga krav på att det ska finnas massagerum, utan det kan man ha som en del av friskvården. Massagerum är något varje verksamhet tar ställning till, säger Jessica Åhs.