En vit jul?

I början av höstterminen stod frågan om rasism inom universitetet högt på agendan, men har sedan dess kommit i skymundan. Det är dags att återuppta debatten, och denna gång också lyfta blicken från universitetsvärlden för att se hur fördelningen av skattemedel på grundskolenivå relaterar till universitetets homogenitet.

Första veckan i december välsignades Skåne med snö. Eftersom större delen av höstterminen vanligtvis tillbringas hukande under regnjackans skydd gav detta (att döma av instagramfeeden) upphov till en hel del glädjerop runt om i studentbostäderna. En konstant mulen himmel tenderar att ta ut sin rätt på humöret, och tanken på en hederlig vit jul piggar upp. Eller inte.

Vithet, förtryck och rasism var energiskt diskuterade ord i början av terminen, efter en sommar under vilken många fick sig ett uppvaknande i och med Black lives matter-rörelsen. Sedan dess har vi emellertid förlorat momentum i debatten, något många också dystert hade förutspått. Diskussionerna har övergått från att handla om institutionernas homogenitet och diskriminering i klassrummen till recept på lussebullar och hur julklappsinköpen egentligen ska lösas i år. Jag vill efterlysa ett återupptagande av rasismdebatten inom universitetet, men denna gång uppmärksamma en annan vinkel. Om man vill se ett universitet tillgängligt för alla oavsett bakgrund bör man också tänka bakåt i ledet, och fråga sig hur våra skattepengar ska fördelas inom grundskolan.

En viktig orsak till universitetets vithet går nämligen att spåra till det fria skolvalet och möjligheten att ta ut vinst på skolverksamhet i Sverige. Detta arrangemang har gjort att högpresterande elever med stark socioekonomisk bakgrund koncentreras i omsorgsfullt marknadsförda friskolor. Dessa får samma mängd skattepengar som de kommunala skolorna, som får handskas med ett svårare elevunderlag och därmed högre kostnader. Friskolorna plockar ut miljonvinster samtidigt som Skolverket rapporterar att 16 500 elever gick ut grundskolan utan gymnasiebehörighet i våras. Det resulterande gapet mellan hög- och lågpresterande elever påverkar i längden också vilka som kan söka sig till universitetet, även om det förstås är ett sekundärt problem i relation till en utebliven gymnasieutbildning.

På grund av problemen med skolsegregationen har regeringen låtit göra en likvärdighetsutredning, som just nu är ute på remissrunda. Denna föreslår bland annat att skolpengen till friskolorna ska minskas eftersom de har ett enklare elevunderlag. Förslaget har, inte helt oväntat, mött stort motstånd från friskolorna själva. Jag å min sida undrar om förslagen i utredningen är tillräckliga. Skapandet av en likvärdig skola sker visserligen inte över en natt, och en revidering av resursfördelningen är ett bra första steg, men om jag fick önska något av tomten skulle det nog vara att slopa vinster i välfärden helt och hållet.

Att elever med svagare socioekonomisk bakgrund offras till förmån för friskolors vinstuttag är en oacceptabel verklighet, och en direkt anledning till att jag nästan bara ser vita nackar när jag ser ut över LUX aula. Diskussionen om vilka förändringar som krävs för att motverka rasism inom universitetets väggar är nödvändig, men behöver kompletteras av den mer grundläggande frågan om vem som faktiskt klarar sig genom grundskolan.

God jul.

About the author

Alva Mårtensson är skribent för Lundagård. Hon har tidigare varit krönikör.

Related Posts