Archives by: Viktor Wallén

Viktor Wallén

2 Posts 0 comments

About the author

Viktor Wallén Posts

Det etablerade behöver kritiseras

Krönika/Utbildningspolitik
I dagens diskussion om humanioras roll i samhället använder sig motståndarna av det som de anser vara dess värsta exempel. Men att i forskning exkludera de som faller ...
Read more 0

På genusfronten intet nytt

Krönika/Utbildningspolitik
Decenniet har inletts med en munkavle på svenska genusforskare. Tystnaden korrelerar med ökade hot mot genus och HBTQ-utbildningar. Bristen på en enad universitetsfront hämmar bekämpningen av detta samhällsproblem, ...
Read more 0