Ordenskrig på läkarutbildningen

- in Nyheter
@Lundagård

Hemlighetsmakeri, svågerpolitik och könsdiskriminering. Ord som enligt vissa skulle kunna passa in på den mansdominerade medicinarorden Hincus Medicus. Nu har några läkarstudenter lessnat och startat Spadus Medicus. Målet? Att splittra Hincus.

– Namnet Spadus anspelar på vilken sandlådenivå det är på Hincus. Det är så fånigt att grabbar träffas och klappar varandra på axeln, säger en av de läkarstudenter som grundat motståndarföreningen. Han vill vara anonym men vi kan kalla honom Markus.

En av poängerna med Hincus Medicus är att vara så hemlig som möjligt. Vad som däremot står klart är att föreningen är ytterst selektiv med vem som blir invald. Enligt uppgift handplockas max tre blivande läkare per termin, samtliga män.

– De går på efternamn. Om man kommer från en framstående läkarfamilj eller känner någon äldre medicinstudent har man chans att bli invald, säger Markus.

Syftet med Hincus är enligt honom att medlemmarna ska hjälpa varandra i den framtida karriären. Det ryktas att dina anställningsmöjligheter på vissa avdelningar i Lund ökar rejält om du har varit Hincusmedlem.

Till en av den hemlighetsfulla föreningens fester har en strippa hyrts in, se tidigare artiklar i Lundagård. Hincus har dock också en systerorganisation med kvinnliga medlemmar. Enligt Markus är deras enda funktion att finnas med som sällskapsdamer och göra festerna roligare.

– Jag förstår inte varför tjejerna finner sig i detta, säger Markus.

Enligt den nya föreningen Spadus’ stadgar är föreningens mål att få Hincus upplöst.

– Först vill vi att så många som möjligt ska få reda på att Hincus finns och skratta åt dem. Om det sedan leder till att de upplöses så har vi nått vårt mål och då löses vi också upp, säger Markus.

Fem tjejer och fyra killar står bakom Spadus, som hittills har omkring 60 medlemmar och ganska jämn könsfördelning. I Spadus får alla som vill vara med.

– För ett par veckor sedan började vi sälja pins för en femma styck. Tanken är att alla ska ha den på rockslaget för att visa vad de tycker om Hincus, säger Markus.

Text: Isabelle Beckman
Foto: Arvid Jurjaks