Skriv till Debatt

Lundagård tar löpande emot debattartiklar, insändare och repliker. Sammanfattningsvis kan man säga att en insändare är en kort, personlig åsiktstext som vanligtvis är informell och känslomässig, medan en debattartikel är längre, mer strukturerad och innehåller sakliga argument och fakta för att stödja författarens ståndpunkt. Om du vill skriva något av följande finner du instruktioner nedan:

Debattartikel och replik

+
  • En text på mellan 3000 till 3500 tecken inkl. blanksteg, exkl. rubrik – texten kan skrivas på engelska eller svenska.
  • En bifogad, högupplöst, bild på skribenten/skribenterna i liggande läge. Är ni flera skribenter och har olika bilder på er önskar vi i stället stående bilder.
  • Önskad underskrift (artikelförfattare och ev. organisation).
  • Önskad rubrik om ca 50 tecken inkl. blanksteg.
  • Källhänvisning: Var noga med att uppge källa om du hänvisar till siffror/rapporter etc – antingen löpande eller som hyperlänk.

Insändare

+
  • En text på mellan 2000 och 3000 tecken inkl. blanksteg, exkl. rubrik.
  • Önskad underskrift.
  • Önskad rubrik på ca 50 tecken inkl. blanksteg.

Skicka texten till lundagard@lundagard.se och ange ”DEBATT”, ”REPLIK” eller ”INSÄNDARE” i ämnesraden.

För vidare frågor kontakta Elmer Rikner, chefredaktör och ansvarig utgivare via: elmer.rikner@lundagard.se

Observera att debattartiklarna är redaktionellt obundna till Lundagård och representerar skribentens egna åsikter. Du får gärna föreslå rubrik och ingress, men vi förbehåller oss rätten att skriva rubrik och ingress. Vi förbehåller oss även rätten att göra mindre ändringar i insänt material.

Vänligen kontakta redaktionen om ni inte har tillgång till en högupplöst bild och önskar att få bild tagen av en av våra duktiga fotografer. Gör gärna detta i god tid.

Lundagård is continuously accepting debate articles, letters to the editors and replies. In brief, an opinion piece, or letter to the editor, is a short, personal text typically informal and emotive, while a debate article is longer, more structured, and contains factual arguments and evidence to support the author’s viewpoint.

If you’d like to write one of the following types of texts please follow the instructions stated bellow:

Debate article and reply

+
  • A text of 3000 to 3500 characters including spacing, excluding the headline – in Swedish or English.
  • An attached, high resolution, picture of the writer/writers in a horizontal format.
  • Your preferred signature (writer and potential organisation).
  • A preferred headline for the article of about 50 characters including spacing.
  • Citing: Please cite your sources if you refer to numbers/other articles etcetera – either in the text or as hyperlinks.

Letters to the editor

+
  • A text of about 2000 to 3000 characters including spacing, excluding the headline.
  • Your preferred signature.
  • A preferred headline for the article of about 50 characters including spacing.

Send your text to lundagard@lundagard.se with ”DEBATE”, ”REPLY” or ”LETTERS TO THE EDITOR” as your subject line.

For further questions contact Elmer Rikner, editor in chief and publisher through: elmer.rikner@lundagard.se

Please observe that debate articles are editorially independent of Lundagård and represent the writers own views. You are welcome to suggest a headline and lead, but we reserve the right to write the headline and lead. Moreover, we reserve the right to make minor adjustments to submitted texts.

Feel free to contact the editors if you you’re not able to provide a high resolution picture and would like one of our talented photographers to photograph you. Please do this well in advance.