Utbildningspolitik

Ekonomi Nyheter Utbildning Utbildningspolitik

Internationella studenter betalar mer – vart går pengarna?

Utländska studenter betalar allt mer för sin utbildning på svenska universitet, slår ny forskning från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) fast. Enligt forskare är det hög tid att bestämma studieavgifternas roll, och Riksrevisionen granskar nu systemet.
Läs mer Kommentarer inaktiverade för Internationella studenter betalar mer – vart går pengarna?
Nyheter Politik Utbildning Utbildningspolitik

Europeisk studentorganisation kritiserar regeringen

I regeringens budget för 2024 presenterades en minskning av det finansiella stödet för studentkårer med 20 miljoner kronor från och med 2026, något Lundagård tidigare rapporterat om. Beslutet har väckt oro bland svenska studentkårer. Nu markerar även European Students’ Union (ESU), en samlingsorganisation för europeiska studentorganisationer, mot Sveriges regering.
Läs mer Kommentarer inaktiverade för Europeisk studentorganisation kritiserar regeringen
Nyheter Politik Utbildning Utbildningspolitik

Studentkårerna går miste om 20 miljoner i nya budgeten

Under onsdagen presenterade regeringen den nya budgeten för 2024. I den står det bland annat att anslaget till Sveriges studentkårer kommer att minska med 20 miljoner kronor från och med 2026.
Läs mer Kommentarer inaktiverade för Studentkårerna går miste om 20 miljoner i nya budgeten
Nyheter Politik Utbildning Utbildningspolitik

Regeringen tillsätter mer pengar till civilingenjörsutbildningar

I budgetpropositionen för 2024 meddelar regeringen en rad utbildnings- och forskningssatsningar, med målet att stärka landets innovationskraft och kompetens. En av de mest betydande satsningarna fokuserar på att utöka civilingenjörsutbildningarna.
Läs mer Kommentarer inaktiverade för Regeringen tillsätter mer pengar till civilingenjörsutbildningar
Nyheter Politik Utbildningspolitik

Utredning av socionomutbildningen kritiseras för detaljstyrning

Regeringen ska utreda om landets socionomutbildningar bör lägga större fokus på ungdomskriminalitet. Men ledningsgruppen för socionomutbildningen vid Lunds universitet är kritisk till vad de menar är detaljstyrning.
Läs mer Kommentarer inaktiverade för Utredning av socionomutbildningen kritiseras för detaljstyrning
Nyheter Politik Utbildning Utbildningspolitik

ESU på rektorernas sida i frågan om halverad mandatperiod

European Students’ Union (ESU) markerar mot Sveriges regering. De menar att regeringens beslut om att halvera mandatperioden för universitetens och högskolornas styrelser hotar den akademiska friheten.
Läs mer Kommentarer inaktiverade för ESU på rektorernas sida i frågan om halverad mandatperiod