Utbildningspolitik

Nyheter Politik Utbildning Utbildningspolitik

Studentkårerna går miste om 20 miljoner i nya budgeten

Under onsdagen presenterade regeringen den nya budgeten för 2024. I den står det bland annat att anslaget till Sveriges studentkårer kommer att minska med 20 miljoner kronor från och med 2026.
Läs mer Kommentarer inaktiverade för Studentkårerna går miste om 20 miljoner i nya budgeten
Nyheter Politik Utbildning Utbildningspolitik

Regeringen tillsätter mer pengar till civilingenjörsutbildningar

I budgetpropositionen för 2024 meddelar regeringen en rad utbildnings- och forskningssatsningar, med målet att stärka landets innovationskraft och kompetens. En av de mest betydande satsningarna fokuserar på att utöka civilingenjörsutbildningarna.
Läs mer Kommentarer inaktiverade för Regeringen tillsätter mer pengar till civilingenjörsutbildningar
Nyheter Politik Utbildningspolitik

Socionomutbildningen utreds – kritiseras för detaljstyrning

Regeringen ska utreda om landets socionomutbildningar bör lägga större fokus på ungdomskriminalitet. Men ledningsgruppen för socionomutbildningen vid Lunds universitet är kritisk till det de menar är detaljstyrning.
Läs mer Kommentarer inaktiverade för Socionomutbildningen utreds – kritiseras för detaljstyrning
Nyheter Politik Utbildning Utbildningspolitik

ESU på rektorernas sida i frågan om halverad mandatperiod

European Students’ Union (ESU) markerar mot Sveriges regering. De menar att regeringens beslut om att halvera mandatperioden för universitetens och högskolornas styrelser hotar den akademiska friheten.
Läs mer Kommentarer inaktiverade för ESU på rektorernas sida i frågan om halverad mandatperiod
Nyheter Politik Utbildning Utbildningspolitik

Efter kritiken – regeringen ser över etikprövningslagen

Etikprövningslagen för forskning har kritiserats för att vara resurskrävande och otydlig. Nu har regeringen beslutat att en särskild utredare ska se över regelverket.
Läs mer Kommentarer inaktiverade för Efter kritiken – regeringen ser över etikprövningslagen
Nyheter Utbildning Utbildningspolitik

Danmark reformerar masterprogrammen – LU:s utbildningsnämnd är kritisk

Kortare masterprogram, och ge programmen tydligare koppling till arbetsmarknaden. Så beskriver den nytillträdda regeringen i Danmark ambitionerna för det högre utbildningssystemet. Lunds universitets utbildningsnämnd ser grannlandets utveckling som oroande.
Läs mer Kommentarer inaktiverade för Danmark reformerar masterprogrammen – LU:s utbildningsnämnd är kritisk