Annonsera

Annonsera i Lundagård

Lundagård är Lunds studenters egen tidning och Sveriges äldsta studenttidning. Den har en klart definierad målgrupp vilket är en stor fördel ur annonssynpunkt.

Tidningen distribueras varje månad direkt hem till alla studenter och anställda vid Lunds universitet. Tidningen har en upplaga på runt 35 000. Därtill växer trafiken till tidningens sajt: www.lundagard.se. Sajten når 35 000–40 000 unika besökare per månad. Om ni ser Lunds studenter som en intressant kundgrupp bör ni synas i Lundagård eller på lundagard.se. Annonsplats i papperstidningen eller på lundagard.se kan köpas genom att kontakta redaktionen direkt.

För pris-, utgivnings- och formatinformation kontakta:

Elmer Rikner, chefredaktör och annonsansvarig
Epost:
annons@lundagard.se
Adress: Sandgatan 2, 223 50 Lund