Annonsera

Annonsera i Lundagård

Lundagård är Lunds studenters egen tidning och Sveriges äldsta studenttidning. Den har en klart definierad målgrupp vilket är en stor fördel ur annonssynpunkt.

Tidningen distribueras varje månad direkt hem till alla studenter och anställda vid Lunds universitet. Tidningen har en TS–kontrollerad upplaga på 38 900. Därtill växer trafiken till tidningens sajt: www.lundagard.se. Sajten når 20 000 – 25 000 besökare i veckan varav 13 000 är unika besökare. Om ni ser Lunds studenter som en intressant kundgrupp bör ni synas i Lundagård eller på lundagard.se. Annonsplats på lundagard.se kan köpas antingen via annonsbyrån Förbundsmedia AB eller genom att kontakta redaktionen direkt.

För pris-, utgivnings- och formatinformation kontakta:

Viktor Wallén, chefredaktör, ansvarig utgivare och annonsansvarig Lundagård
Epost:
viktor.wallen@lundagard.se
Telefon:076-855 62 17
Adress: Sandgatan 2, 223 50 Lund