På djupet

På djupet

På djupet

Blir du lönsam, lille vän?

Den viktigaste investeringen i livet? Så tänker många kring sin universitetsutbildning. Troligtvis är det en av anledningarna till att 44 procent väljer att skaffa sig en, enligt siffror från SCB. Men den som tror blint på att högskolepoäng ...
Read more 0
På djupet

Konflikt kring könsuppdelning

Under ett moment på läkarprogrammet där studenterna förväntas ta av sig kläderna och undersöka varandra har infekterade diskussioner blossat upp och mynnat ut i frågan: Vad är man som läkarstudent skyldig att göra för sin utbildning? – Jag ...
Read more 0
På djupet

Middag med Alexander Bard: ”Allting är flummigt i Sverige”

Svensk kultur. H&M-mode. Hegel.  Jag möter upp Alexander Bard en vinterdag på Södermalm i Stockholm. Det är kallt ute och han har på sig en beige vinterjacka och jeans. Som offentlig person har han varit i blåsvädret så ...
Read more 0
På djupet

Abstraktionens pionjär i Lund

Hilma af Klint har under de senaste decennierna skrivit om konsthistorien med sitt postuma genombrott. Hennes tio år i Lund uppmärksammas desto mer sällan.  Så tidigt som år 1906 hade den svenska konstnärinnan Hilma af Klint utvecklat ett ...
Read more 0
Nyheter På djupet

Core curriculum – ett bildningsexperiment

Det började som en bildningsrörelse i 1920-talets USA och spreds över Atlanten. Nu har LU-professorn Inger Enkvist inspirerats. I höst startar hon en mötesplats för bildning.  Jag möter Inger Enkvist på Språk- och litteraturcentrum (SOL). Hon är professor ...
Read more 0
Nyheter På djupet

Mellan natur och kultur

Medvetandestudier lider av utdragna definitionsproblem. Forskare är oense om vad det är, var det kom ifrån och varför. Seniorprofessor Peter Gärdenfors har ägnat många år åt att försöka beskriva medvetandet och hur det bör studeras. Lundagård har träffat ...
Read more 0
Nyheter På djupet

Hatet mot externatet

Momentet Externatet på psykologprogrammet har länge varit omdiskuterat. När en grupp studenter under hösten 2019 upplevde sådant obehag att de gavs tillåtelse att slippa undervisningen, uppstod en polariserad diskussion om sexism och samtalsklimat. Kursen ”Psykologernas arbete i grupper ...
Read more 0
På djupet

Inte skaffa barn – för klimatet

Att barnskaffande orsakar höga koldioxidutsläpp uppmärksammades i samband med en forskningsrapport som publicerades vid Lunds universitet år 2017. Efter rapporten uppstod en konfliktdrabbad debatt med en fråga i fokus: Bör vi skaffa fler barn mitt i en brinnande ...
Read more Kommentarer inaktiverade för Inte skaffa barn – för klimatet
Nyheter På djupet

I könsfokusets tidevarv

Vilken plats har jämställdhetspolitiska mål i en akademi där ideal om meritokrati och politiskt oberoende råder? Frågan har aktualiserats efter Lunds tekniska högskolas senaste jämställdhetsprojekt, som har anmälts till Diskrimineringsombudsmannen.  Elsa Eschelsson, Sveriges första kvinnliga doktor i juridik, ...
Read more Kommentarer inaktiverade för I könsfokusets tidevarv
Hongkong Internationellt På djupet

Var som vatten – del två

Protesterna i Hongkong har intensifierats under hösten. Studenter har mobiliserat sig via krypterade appar och barrikaderat universitet, utfört vägblockader och byggt hemmagjorda vapen. Allt i protest mot regimen, polisväsendets övervåld och Kinas politiska inflytande. Men hur har det ...
Read more Kommentarer inaktiverade för Var som vatten – del två