Klimat

Klimat

Klimat Nyheter

Tre studentröster om den nya hållbarhetsplanen

Vilket hållbarhetsmål är viktigast? Och vad saknas i universitetets hållbarhetsarbete? Lundagård har intervjuat tre miljöengagerade studenter om den nya hållbarhetsplanen som antogs av universitetet förra månaden.  Hur känns det att hållbarhetsplanen är klar? Josefine Henman, studentrepresentant i universitets ...
Read more 0
Klimat Nyheter

Halverade utsläpp i LU:s nya hållbarhetsplan

Halverade utsläpp inom tre år, mer hållbarhet i utbildningarna och miljökrav på campus restauranger. Den nya hållbarhetsplanen höjer universitets ambitionsnivå. Nu är den här. Efter nästan ett års försening antogs universitetets hållbarhetsplan i mitten av november. Planen innehåller ...
Read more 0
Klimat Nyheter

Mer studentinflytande i universitetets hållbarhetsarbete

Universitet lyfter hållbarhetsfrågan. Hållbarhetsforum får nu ett breddat uppdrag med ökat studentinflytande och mer hållbarhetsfokus i utbildningarna. Universitet ser ett behov att långsiktigt arbeta med hållbarhetsfrågor. Tidigare i november blev det därför klart att paraplyorganisationen Hållbarhetsforum får ett ...
Read more 0