Forskning

Forskning

Forskning

Save Yourself, Clean Less

Researchers at the Department of Sociology, and the Divisions of Water Resources Engineering and Applied Microbiology at LTH come together to discuss how our idea of ‘cleanliness’ has changed over time, our present aversion to bacteria, as well ...
Read more Kommentarer inaktiverade för Save Yourself, Clean Less
Forskning

Olika vinklar på renlighet

Forskare från två olika institutioner möts för att diskutera hur vår uppfattning av ”renlighet” har ändrats genom tiderna, vår nuvarande motvilja gentemot bakterier samt miljö- och hälsoaspekterna av vår moderna definition. ...
Read more Kommentarer inaktiverade för Olika vinklar på renlighet
Forskning

Genetikens olösta gåtor

Hur sållas vissa egenskaper fram bland organismer? Den frågeställningen har professor Tobias Uller och hans forskningslag tagit sig an att undersöka. Ett projekt som kan ha stor inverkan för vår syn på evolution. ...
Read more Kommentarer inaktiverade för Genetikens olösta gåtor
Forskning

Att skapa mänsklig intelligens

Robotar som på löpande band bygger ihop mobiltelefoner, är det framtiden? Forskning om detta ingår i det hypade området AI (artificiell intelligens). Givetvis bedrivs det även vid Lunds universitet forskning inom AI i en mångfald av områden, däribland ...
Read more Kommentarer inaktiverade för Att skapa mänsklig intelligens
Forskning

Ditt kön styr vad du pluggar

Kön har en betydande effekt när vi väljer utbildning, något som lägger grund för en könssegregerad arbetsmarknad. Ett forskningsprojekt vid Institutionen för psykologi har undersökt varför män och kvinnor gör könsstereotypiska utbildningsval.  ...
Read more Kommentarer inaktiverade för Ditt kön styr vad du pluggar
Forskning Nyheter

Fast fashion – den ständiga jakten

Emma Samsioe har studerat strategier som hängivna shoppare använder sig av för att bli kompetenta konsumenter.  – Det som förvånar mig mest är den ihärdiga närvaron och att man besöker butikerna på en daglig basis. ...
Read more 0
Forskning Nyheter

Rapsens tid är nu

I ett källarlabb på kemicentrum utvecklas en produkt som inom en snar framtid skulle kunna ersätta kött med svenskodlad raps. – Vår dröm är att kunna göra rapsköttbullar och sojafiler och sojabitar men på rapsprotein i stället för ...
Read more 0
Forskning Nyheter

Kartlagt DNA kan ge större skördar

Efter tio år av forskning är nu kornets samlade DNA-sekvens kartlagd. Därmed möjliggörs en bättre växtförädling och större skördar. ...
Read more 0
Forskning Nyheter

TV: “Is there life out there?”

Igår samlades astrofysiker i Lund för att delta i symposiet Big Questions in Astrophysics – The Next Decades. Symposiet arrangerades av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Lunds Universitet. ...
Read more 0
Forskning Nyheter

Elektroner visar vägen till mikrokosmos

Med ett nytt sätt att kontrollera extremt snabba laserpulser är det möjligt att följa hur elektroner börjar svänga, röra sig och hoppa runt när ljuset träffar dem. Resultaten från forskningen vid LTH och Louisiana State University i USA ...
Read more 0