Universitetet: Inte fel att stänga dörren för kvinnor

- in Nyheter
@Gustaf Eriksson

Elin Sahlin kom inte in på psykologprogrammet för att hon är kvinna.

I november anmälde hon universitetet för könsdiskriminering. Men universitetsledningen menar att man inte gjort något fel.

– Det förvånar mig inte. Om de skulle ha vetat att det var könsdiskriminering skulle de väl inte ha gjort på det viset så här länge, säger Elin Sahlin.

Det var efter att Elin i höstas fått reda på att hon inte kommit in på psykologprogrammet som hon kontaktade Verket för Högskoleservice. Då fick hon veta att hon blivit bortvald på grund av hennes kön.

– De sa att de använt sig av positiv särbehandling eftersom det är fler kvinnor än män som går programmet, säger hon.

Elin beslutade sig för att anmäla universitetet till Diskrimineringsombudsmannen.

”Liknar kvotering”

Året innan hon sökte till programmet läste Elin på Folkhögskola. Hon fick högsta betyg, och sökte in på folkhögskolekvoten. Förra terminen antogs endast tre sökanden ur den kvoten. Alla hade högsta betyg och alla var män. Så har det varit sedan 2006.

Orsaken är att kvinnor väljs bort för att könsfördelningen på programmet ska bli jämnare.

– Jag förstår att man vill ha en mer jämställd miljö. Men eftersom min urvalsgrupp är så liten innebär detta i praktiken att man utesluter en hel grupp från programmet. Det liknar kvotering, säger Elin Sahlin.

Universitetet nekar

Universitetsledningen skriver att ingen könsdiskriminering förekommit.

I ett yttrande till Diskrimineringsombudsmannen hävdar man att det i Högskoleförordningen finns bestämmelser som tillåter urval med hänsyn till kön om alla övriga meriter är lika.

Bryter mot lagen?

Elin Sahlin företräds av stiftelsen Centrum för rättvisa. Stiftelsen menar att universitetet genom att välja bort kvinnliga sökanden bryter mot likabehandlingslagen, som förbjuder missgynnande på grund av kön.

Centrum för rättvisa hänvisar till tre rättsfall där universiteten i Uppsala, Örebro och Karlstad fällts av Högsta Domstolen respektive Örebros och Värmlands tingsrätt för kvotering och öronmärkning av studieplatser till sökanden med utlandsfödda föräldrar.

Likvärdiga meriter

Enligt universitetsledningen finns det dock en avgörande skillnad mellan dessa tre fall och Elin Sahlins anmälan. I de tidigare fallen har sökanden från underrepresenterade grupper getts företräde trots sämre meriter. Elin Sahlin har haft likvärdiga betyg som de män som kommit in på utbildningen.

Universitetsledningen hänvisar i sin tur till ett beslut av Överklagandenämnden för Högskolan som gett Göteborgs universitet rätt i ett fall angående en kvinna som inte kommit in på sjukgymnastprogrammet på grund av sitt kön. Kvinnan sökte in på folkhögskolekvoten, men endast män kom in. Eftersom kvinnans betyg var likvärdiga gav nämnden Göteborgs universitet rätt.

När Diskrimineringsombudsmannen kommer fatta beslut i Elin Sahlins fall är i nuläget oklart.

elin_red.jpg

Elin Sahlin har pluggat på Folkhögskola i ett år för att komma in på psykologutbildningen. Men hon nekas för att hon är kvinna.- Det känns jättetråkigt, säger hon.

Text: Gustaf Eriksson
Foto: Henrik Larsson