Smålands minsta nationen i Lund

- in Nationer, Nyheter
@Lundagård

På mindre än ett år har Smålands nation tappat en tredjedel av sina medlemmar. Lunds nation håller ställningarna som den största nationen och uppstickaren Sydskånska växer ordentligt.

Terminsräkningsföreningen har på Lundagårds begäran tagit fram statistik över antalet inskrivna studenter på de olika nationerna i Lund. Statistik som kan ge en fingervisning om vilka nationer som kommer att klara sig bäst efter att obligatoriets avskaffas den 1 juli. Utmärkande är att Smålands nation, som har tappat en tredjedel av antalet medlemmar sedan mitten av mars förra året, nu blivit den minsta nationen.

Inga nedskärning
Jenny Larsson, nationsombud på Smålands nation, skriver i en kommentar till Lundagård att man inte ska dra förhastade slutsatser av statistiken, då det fortfarande är studenter som skriver in sig även så här sent på vårterminen.
– Vi sitter inte och stirrar oss blinda på antalet medlemmar utan jobbar i stället med att göra Smålands kvalitativt för de personer som valt att bli medlemmar hos oss, skriver hon.

Förra vårterminen inrättade nationen en strategigrupp för att planera inför framtiden. Där har man diskuterat hur nationen ska klara sig efter kårobligatoriets avskaffande. Men någon nedskärning av verksamheten är det inte tal om enligt Jenny Larsson.
– Vi huserar i princip gratis i våra lokaler och arrangerar och knyter samman många människor och organisationer på ett väldigt speciellt och annorlunda sätt.

”AF är verklighetsfrånvänt”
I höstas uteslöts Smålands nation ur Kuratorskollegiet med följden att nationens medlemmar inte längre kommer in på andra nationers klubbar. Detta sedan nationen vägrat att gå med i Akademiska föreningen, AF. Enligt Jenny Larsson underskattade man inte konsekvenserna av det beslutet. Snarare tvärtom.
”Vi har sett positiva effekter där människor och organisationer faktiskt valt att kontakta oss enbart på grund av att de märkt att de delar vår syn på AF som en verklighetsfrånvänd reaktionär bubbla för inre beundran.”

Musikprofil ger framgång
Lunds nation håller ställningarna som den i särklass populäraste nationen. Sydskånska är nationen med starkast tillväxtkurva med ett ökat medlemsantal på ungefär en tredjedel jämfört med förra vårterminen.
– Vi har märkt att många nya studenter söker sig hit, konstaterar Martin Thoran, kurator på Sydskånska nationen.

Han tror att framgångarna till stor del beror på att nationen profilerar sig som en musiknation. Och att man har lyckats nå ut med det budskapet till Lunds studenter.
– Alla klubbförmän är proffsiga och sätter sin egen prägel på Sydskånska. Och många artister som har spelat här har talat väl om nationen vilket har underlättat att få hit nya artister.

Har du några tips till nationer som har svårt att locka medlemmar?
– Det handlar om att göra sin egen grej och att köra stenhårt på det, att tro på det till 110 procent, säger Martin Thoran.

Text: Joakim Petersson
Grafik: Alfred Gunnarsson