Behöver kurslitteraturen genusgranskas?

- in Nyheter
@Gustaf Eriksson

Genom att nagelfara kurslitteraturen hoppas personerna bakom rapporten ”Likabehandling på pappret?” få igång en debatt om stereotyper och diskriminerande strukturer i böckerna. Tycker du att det behövs?

[poll id=”18″]