Uppmaning till utländska studenter: Våldta inte

- in Internationellt, Studentliv

Våldta inte, smuggla inte narkotika och ingå inte i pyramidspel. Det är några av de tips som internationella studenter får från tidningen The Lundian på nyhetsplats. Den ansvarige utgivaren tycker inte att det är konstigt, men andra reagerar på innehållet:

– Det är som att det förutsätter att personerna i fråga brukar göra det på hemmaplan, säger Lus vice ordförande, Henrik Jonsson.

I det senaste numret har formuleringarna ändrats.

I vårens första nummer återfinns en artikel under sektionen ”Student news” där studenter får tips på vilka lagar och regler som gäller i Sverige.

I inledningen får läsaren veta att ”If you know that you can’t do the time… don’t do the crime”. Därefter följer en rad tips: “Do not engage in forced sex, i.e., rape”, ”Do not engage in forgery or fraud, such as Pyramid or other confidence game”, ”Do not walk around naked, urinate or defecate in public”, är några av dem.

Känns ”parodiskt”

Henrik Jonsson, vice ordförande på Lunds universitets studentkårer, tycker att även om det är korrekta beskrivningar, så känns det ”parodiskt”.

– Jag reagerar på det konstiga i att man påpekar sådana självklarheter. Det är som att det förutsätter att personerna i fråga brukar göra det på hemmaplan och att de hade kunnat få för sig att göra det om det ej stod i texten.

Henrik Jonsson tror att en del internationella studenter kan känna sig stötta, men också att innehållet kan fabricera fördomar om internationella studenter.

– Det säger i princip: ”Du har vissa regler hemma, som du inte får tillämpa här.”

”Sverige har ett rykte om sig att sex är fritt”

The Lundian har en årlig upplaga på 10 000 exemplar. I år utkommer den med fem eller sex nummer som distribueras på flera platser runt om på universitetets campus.

Sedan år 2000 är Lunds kommun största bidragsgivaren. I år bidrar kommunen med 30 000 kr i projektbidrag.

Madubuko Diakité är ansvarig utgivare och chefredaktör för The Lundian. Han är övertygad om att studenter måste informeras om lagar som att inte begå våldtäkt. Som exempel nämner han att Wikileaks-grundaren Julian Assange var ovetandes om att han hade begått en misstänkt våldtäkt.

– Många kommer till Sverige och har detta i tankarna. Jag har mött många unga män och samtalet kommer alltid till punkten: när får jag träffa tjejerna?

Menar du att det finns folk som kommer hit som tror att man får våldta?

– Nä, kanske inte våldta…

Lite senare säger han:

– Det spelar ingen roll vad folk vet och inte vet. Poängen är att du blir varnad.

Vill informera

Madubuko Diakité ser inte att uppmaningen skulle ge en bild av studenterna som ”ociviliserade utlänningar”. Eller för den skull att internationella studenter skulle bli upprörda över att få rådet: våldta inte.

– Nä, du är den första som tar upp det här. Huvudsaken är att de blir informerade.

Vilka lagar som är viktiga att ta upp har Madubuko Diakité bedömt genom att dels se till sina egna erfarenheter och dels efter att ha pratat med flera studentkuratorer.

– Denna information har funnits i tidningen sen år 2000 för att vi fortsatte höra om studenter som blivit tagna av polisen för att ha kissat på gatan eller för att ha tagit cyklar som legat olåsta. De hamnar i problem på grund av dumma struntsaker.

”Detta är sunt förnuft”

På studenthemmet Spoletorp frågar Lundagård fem internationella studenter om det är nödvändigt att upplysa om dessa lagar i en tidning. De säger att lagarna känns självklara.

– Detta är sunt förnuft, inget speciellt för Sverige. Våldta inte? Om du gör det så är du ju brottsling. Det borde varit regler som är mer specifika för Lund, säger Salim Samaoli, 24 år från Frankrike.

– Nödvändigt? Nä, det är ju sunt förnuft. Det här vet man redan, säger Jeroen Mutsaers, 21, från Holland.

Jan De Clerck, 23, från Belgien tycker däremot att det är bra att The Lundian informerar om lagarna.

– Man kan inte lita på att alla har ett sunt förnuft.

Kritik mot upplägget

Fredrik Sjö är handläggare på universitetets internationella studentmobilitetsgruppen och arbetar bland annat med att sätta samman information till utbytesstudenter som kommer till Sverige. Han är mest bekymrad över på vilket sätt The Lundian uttrycker sig.

– Allvarliga saker ska diskuteras sakligt och allvarligt, säger han.

Kontexten och upplägget har han också synpunkter på.

– Först står det att man inte ska skräpa ner och sedan tre rader ner att man inte ska våldta. Sveriges lagar är ingenting man kan formulera på en fjärdedels A4-sida.

Fredrik Sjö menar att det är onödigt att informera internationella studenter om att inte begå våldtäkt eller andra kriminella handlingar.

– Det tror jag inte de studenter som kommer hit behöver veta. Då är de brottslingar.

Ändrat i nya numret

I det nya numret av The Lundian, som ligger utlagt på deras hemsida, har man nu tagit bort formuleringar som ”don’t engage in forced sex” och ”do not walk around naked, urinate or defecate in public”.

Att man väljer att göra det just efter Lundagårds granskning menar Madubuko Diakité rör sig om en slump.

– Det är bara en uppfräschning av artikeln, säger han.