Pressen hög för studentlivets toppar

- in Studentliv
@Jacob Hederos

Stressen dämpas med alkohol. Arbete och fritid blandas samman. Snittveckan ligger på nästan 55 timmar. Lundagårds enkätunder-sökning visar på en stressig, men också stimulerande arbetsmiljö för de heltidsarvoderande studenterna.

Varje år väljs runt 70 studenter till heltidsarvoderade poster på Lunds studentlivsorganisationer, mestadels i nationer, kårer och Akademiska föreningen, AF. Ofta är heltidarna ytterst ansvariga för verksamheten och dess ekonomi. Samtidigt har de i regel personalansvar för hundratals ideella medarbetare.

55 timmars arbetsvecka

En enkätundersökning som Lundagård genomfört med 56 av de nu aktiva heltidarna visar att den  genomsnittliga arbetstiden ligger på nästan 55 timmar i veckan.Över en tredjedel uppger att de har sömnsvårigheter och över två tredjedelar upplever arbetsbelastningen som hög eller mycket hög.

Situationer som leder till överbelastning är allt från stora event till  mycket spring på arbetsplatsen.

En nationsaktiv man berättar: “Man har fem saker på sin att-göra-lista och planerar att göra tre av dem en dag. Men man hinner ingenting, för att det tillkommer fem nya saker varje dag.”

De flesta kan hantera stressen

Men arbetsbördan skiljer sig mellan de olika organisationerna. En kåraktiv berättar: “Visst finns kulturen inom de flesta studentorganisationer att om man inte jobbar halvt ihjäl sig så är man inte tillräckligt passionerad, men inom min organisation har vi från våra företrädare blivit rådda att INTE bete oss på detta sätt.“

Rökpauser och listor

De flesta aktiva uppger att de kan hantera stressen, genom allt från rökpauser och ”att-göra”-listor till att fly Lund och “sätta sig i radioskugga”.

På kårsamarbetet Lus, Lunds universitets studentkårer, är situationen med den höga arbetsbelastningen ingen nyhet. Vice-ordföranden Henrik Jonsson:

– Men tyvärr gör vi inget åt det. Dels för att det inte efterfrågas av våra medlemskårer att ta upp det centralt. Dels för att det inte finns den sortens professionalism inom organisationen.

Höga krav återskapas

Ordföranden Christoffer Ivarsson lyfter dock fram en problematik:

– Den höga pressen är också lite av kårernas styrka, då man ger sig in så hårt i verksamheten för att kunna göra så mycket som möjligt under sitt år, säger Christoffer Ivarsson.

– Men vi borde sluta återskapa de höga kraven hos dem som tar över, säger Henrik Jonsson.

I nationernas samarbetsorgan Kuratorskollegiet, KK, har förhållandet mellan arbetsbelastningen och alkohol diskuterats fortlöpande de senaste åren, enligt ordförande Martin Thorán.

– Det är lite av en myt att man bara super som kurator. Men det kan ibland bli ett sätt att hantera den stressiga arbetssituationen. Därför har vi under kickoffen med gamla och nya kuratorer samtal om olika stresshanteringsmetoder, säger han.

Arbetsmiljöfrågor behandlas annars enskilt på varje nation, säger Martin Thorán. Där lyfter han även fram inspektorernas viktiga roll som kontinuitetsskapare, då de övervakar nationen under en längre period.

Ny tjänst lättar på bördan

Som en lösning på den överbelastning som tidigare förekommit inom Akademiska föreningen satsade man förra året på en programchef.

– Genom det har vi kunnat minska arbetsbördan för AF:s centrala organisation och skapa ett mer kontinuerligt stöd genom fler samtal med utskotten, säger Anders Wigren, verksamhetschef.