Studentkåren i Malmö ordnar festival för mångfald

Det som hände på Hallands skulle inte ha kunnat inträffa på en studentfest i Malmö. Det menar Daniel Wallinder från Malmö högskolas studentkår som på onsdag anordnar en mångfaldsfestival.

– Vi vill visa att mångfald berikar, säger han.

Den mycket uppmärksammade ”slavauktionen” på Hallands nation i mitten av april har nu fått även Studentkåren vid Malmö högskola att reagera.

Kårens ordförande Guido Guidos beskriver det inträffade som oacceptabelt.

– Det är oerhört osmakligt att studenter öppet kan förnedra människor med afrikanskt påbrå på en sittning anordnad av en studentnation. Det är 2011 nu och studenter borde ha bättre koll på vad som kan vara kränkande, säger han.

Skulle inte hända i Malmö

I efterdyningarna av incidenten arrangerar kåren på onsdag festivalen Malmö for Diversity.

– Det som hänt är oerhört allvarligt, men vi vill egentligen inte fokusera på det. Vi vill istället visa upp den mångfald vi har i Malmö och hur mycket den berikar oss, säger Daniel Wallinder, talesperson för festivalen.

Han menar att något liknande inte skulle inträffa på en studentfest i Malmö.

– Jag kan naturligtvis inte säga helt säkert, men jag har oerhört svårt att tänka mig att studenter skulle göra så på en fest som studentkåren i Malmö anordnar, säger han.

Varför tror du inte det?

– Dels jobbar vi mycket aktivt med att öka mångfalden i organisationen, men vi har också en studentpopulation som ser annorlunda ut. Vi har inte heller traditioner som går lika långt tillbaka som de gör i Lund.

”Långsiktigt arbete krävs”

Daniel Wallinder tycker inte att Lunds universitet har tagit sitt ansvar efter det inträffade.

– Det är lätt att prata om policys och utbildningar, men om man stannar där så kommer ingenting hända. Det här handlar om människors värderingar och för det krävs ett långsiktigt arbete.

Vad borde göras då?

– Det är svårt att säga vad som bör göras exakt. Men det är ett faktum att Malmö högskola lyckas bättre än Lund när det gäller mångfald. Högskolan grundades ju till viss del för att det fanns många som inte ville plugga i Lund, säger Daniel Wallinder, och fortsätter:

– För Lund är det viktigt att jobba med att bredda rekryteringen, men det är också viktigt att se till att alla de studenter som pluggar där känner sig välkomna.

Vad vill ni uppnå med festivalen?

– Vi vill visa att mångfald berikar och att det är viktigt att vara ödmjuk inför andra människors kulturer och traditioner.

Har ni bjudit in företrädare från Lunds universitet?

– Ja, vi har bjudit in flera kårer. Vi skulle också väldigt gärna se att Hallands nation kommer. Vi har pratat om att bjuda in dem men jag vet inte om det har blivit gjort än.