Studentkåren: "Helt fel och upprörande"

- in Nyheter
@Carl-Johan Kullving

– Det är helt fel och upprörande att sänka bidragsdelen, säger Erik Pedersen, vice ordförande för Sveriges förenade studentkårer, om Anders Borgs förslag på sänkt studiebidrag. Och han får medhåll av Clara Lundblad, ordförande för Lunds universitets studentkårer.

Finansminister Anders Borg föreslår i vårpropositionen att studiebidraget ska sänkas med 300 kronor per månad samtidigt som lånedelen utökas med 1000 kronor. Något som upprör Erik Pedersen, vice ordförande för Sveriges förenade studentkårer.
– Det är helt fel och upprörande att de sänker bidragsdelen. Tidigare har det varit uttalat att studiemedlet ska utgöra ungefär 60 procent lån och 40 procent bidrag. Nu blir det inte direkt bättre, säger han.
– Den positiva ändan är att det blir en total satsning på 700 kronor i studiemedlet. I vår studentbudget förra året visade vi att studenterna går drygt 750 kronor back varje månad, så det är det positivt att det här kan täcka studenternas utgifter, säger Erik Pedersen.

Clara Lundblad, ordförande för Lunds universitets studentkårer.
Clara Lundblad, ordförande för Lunds universitets studentkårer.

Höj bidragsdelen istället
– Det är oerhört problematiskt och inte alls rätt väg att gå. Höjt studielån blir en osäkerhetsfaktor för framtidens studenter och Sverige riskerar att begrava en yngre generation studenter i lån, säger Clara Lundblad, ordförande för Lunds universitets studentkårer.
Hon hade hellre sett en höjning av studiebidraget för att täcka de utgifter som studenterna går back varje månad, enligt SFS:s studentbudget.
Hur ska ni påverka politikerna?
– Vi kommer att påverka politikerna men vi måste väga av hur det är bäst att jobba med frågan. Vi kanske ska samarbeta med någon mer organisation och driva frågan, så det är svårt att säga när och hur i dagsläget, säger Clara Lundblad.

Ökad skuldbörda problematiskt
Erik Pedersen ser att en högre lånedel i studiemedlet kommer leda till konsekvenser för studenterna.
– Ökad skuldbörda leder till en minskad vilja till studiemedel och det finns risk för att det inte blir det hjälpmedel för alla studenter som det är tänkt. Det blir viktigare med studenternas socio-ekonomiska bakgrund där vissa avskräcks av en högre skuldbörda.
– Det kommer leda till en snedvriden rekrytering där inte alla som vill kommer kunna studera på universitet eller högskola, säger Erik Pedersen.
– Regeringen glömmer att studenter är en investering för Sverige och framtiden och inte en kostnad, säger han.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

You may also like

En person får representera alla kårens mandat

I onsdags röstade kårerna för att en person