Ingen vill ansvara för problemen

- in Nyheter
@Lundagård

Tidspress och hyresgäster som flyttades in för tidigt. Det finns flera anledningar till problemen på Pålsjöäng, men ingen tar på sig ansvaret för misskötseln.

Sara van Lunteren, avdelningschef på LU accomodation. Foto: Lukas Norrsell
Sara van Lunteren, avdelningschef på LU accomodation.
Foto: Lukas Norrsell

Till grund för hela problematiken låg ett pressat tidsschema. Byggarbetet drog ut på tiden samtidigt som hyresgäster knackade på dörren.
– Tidsaspekten har varit det som prioriterats högst. Att bygga så snabbt och billigt som möjligt, säger Sara van Lunteren, avdelningschef på LU Accomodation, Luacc.
– Hade någon vetat mer om den här sortens bygge hade den personen sagt att det inte gått att genomföra på så kort tid, säger hon.
Markus Andersson, vd för Modular Living – byggföretaget som uppfört bostäderna – hävdar att projektet hela tiden har varit menat att vara ett ständigt arbete.
– Det bestämdes att hyresgästerna skulle flytta in i varje färdigställt hus, i stället för att vänta tills alla enheter var klara. Jag hade hellre sett att alla flyttade in samtidigt, säger han.
Hos Luacc var det dock aldrig aktuellt. De hade redan börjat placera ut studenter för vårterminen 2013.
– Vi blev oroliga i juli när bostäderna knappt hade börjat byggas. Vi fick höra att de inte skulle bli klara i tid. Då sa vi att de behövde bli klara eftersom vi hade hyresgäster på ingång, säger Sara van Lunteren.

Ingen vill ta ansvaret
Det försenade bygget är en sak. Men varför fanns det så många problem när studenterna faktiskt flyttade in i lägenheterna? Och varför åtgärdades de inte? Det är också här som entreprenadsföretaget Prime Living, som är de som egentligen äger fastigheterna och i sin tur sedan hyr ut dem till LUAcc, kommer in i bilden.
– Eftersom Pålsjöäng fortfarande var en stor byggarbetsplats i augusti 2013 kunde inte våra fastighetsskötare utföra sina arbetsuppgifter, så vi beslutade att Prime Living skulle sköta felanmälningar och underhåll via ett externt företag, säger Sara van Lunteren.
När Lundagård vill få besked om det externa företaget blir det problem. Varken Luacc eller Prime Living vill ge någon information. Frågan bollas fram och tillbaka utan ett svar. Ingen vill heller ta på sig ansvaret för det obefintliga underhållsarbetet på Pålsjöäng mellan augusti och november.
När Luacc väl insåg att underhållsarbetet, som de trodde sköttes, inte alls fungerade, bad de Prime Living att hitta en bättre lösning. Den bättre lösningen visade sig bli kortlivad. Efter incidenten med Flavia Speiski togs ”lösningen” bort.

Fick ett halvårs felanmälningar
I stället kallades Modular Living in i december 2013. Företaget hade anlitats av Prime Living för att bygga bostäderna. Nu fick de hantera felanmälningar som hade skickats in och som knappt hade besvarats.
– Det är Modular Living som har hanterat byggnaderna. Det är deras ansvar, säger Jan Severa, vd på Prime Living. Marcus Andersson, vd på Modular Living är den enda som ger raka svar.
– Min arbetsgrupp lämnade platsen i augusti 2013, och jag hörde ingenting förrän någon ringde i december och sa att vi behövde byta ut olika saker.
– Det enda jag kan tala om är att vi just nu gör allt vi kan för att lösa alla problem så fort de dyker upp, och ta kontroll över situationen, vems ansvar det nu än var att göra det innan, säger Marcus Andersson Men hur är det med de studenter som har bott under de här förhållandena den större delen av ett helt år? Kommer mer ersättning att utbetalas, och vem kommer att betala i så fall?
– En grupp studenter har redan berättigats ekonomisk ersättning, och de kommer att informeras under de kommande veckorna. Vi har ännu inte tagit något beslut angående några allmänna ersättningar, säger Sara van Lunteren.

Lovar bättring
Både Luacc och Modular Living är säkra på att mycket kommer att vara annorlunda nästa termin.
– Tanken är att alla enheter ska besiktas under sommaren och då ska samtliga rum undersökas, så att vi vet att allt står rätt till, säger Sara van Lunteren.
– Vi är inte där ännu, men det blir bättre, säger Marcus Andersson.

Text: Kate Monson
Foto: Xche Balam
Översättning: Maximilian Aleman-Tennell

Först publicerad på lundagard.net

[checklist]LÄS MER: