Donationer investeras i Gazprom

Lunds universitet har kvar sina investeringar i SEB:s utlandsfond. Donationer till universitet placeras i fonden som i sin tur äger aktier i den ryska gasjätten Gazprom. Samtidigt spelar den ryska gasen en central roll i Ukrainakrisen.

Trots att EU-kommissionen beslutat att minska beroendet av rysk gas så väljer Lunds universitet att indirekt placera donationskapital i Gazprom.
– I november hade vi ett möte där vi tog upp det som kallas ”fossil free”. Men vi beslöt oss för att vi inte vidta några åtgärder just nu, säger donationschef Klemens Ganslandt på Lunds universitet.

Placeringspolicy förbjuder
I nuläget arbetar Lunds universitet efter en policy som förbjuder investeringar i företag förknippade med vapen, tobak och pornografi.
– Det är så klart mycket dåligt ur en moralisk aspekt att universitet investerar i fossila bränslen. Någon måste gå före i frågan om etiska placeringar och vi tycker att universitet borde göra det, säger Lisa Brand, doktorand vid Lunds universitet och drivande i kampanjen ”Fossil Free Lund University”.

Följer donatorsviljan
Lunds universitet följer donatorsviljan, alltså donatorns önskemål om hur pengarna ska placeras. Där framgår om pengarna ska investeras i en viss fond, med krav på viss avkastning eller leva upp till vissa etiska värderingar. Ungefär 3,7 miljoner kronor av donationsmedlen är placerade i SEB:s utlandsfond.
– Den här fonden fyller två funktioner. Dels har den en etisk inriktning, så till vida att den inte investerar i vapen, pornografi eller tobak. Dels ger den en bra avkastning. Och det är ju pengar vi betalar ut i stipendier och forskningsanslag, säger Klemens Ganslandt.

Inte nödvändigtvis en bra affär
Enligt Lisa Brand är det dock tveksamt om investeringar i fossila bränslen är en långsiktigt god affär.
– Det finns fem gånger mer fossila bränslen i marken än vad som kan användas. Men företagen värderas efter sina tillgångar vilket medför att aktierna är kraftigt övervärderade, säger Lisa Brand.

Politiska påtryckningar
Gasen har länge präglat den spända relationen mellan Ryssland och Ukraina. Inte sällan talas det om ”det ryska energivapnet”. Ryssland använder gas och olja som ett verktyg för politiska påtryckningar.
– Ukraina har länge haft en stor skuld till Gazprom, och det har Ryssland överlag haft överseende med. När man har strypt gasen till Ukraina så har det varit i samband med politiska konflikter. Där finns en direkt korrelation, säger Erik Arusson vid Utrikespolitiska institutet.
– Ukraina ingår i det postsovjetiska område som Ryssland vill ha kontroll över. Anledning är att landet utgör en sorts buffertzon gentemot västvärlden. Energivapnet används för politiska medel. Ett sätt att påverka den ukrainska regeringen, säger Erik Arusson.

Inte utifrån politiskt perspektiv
När ett beslut tas om vilka fonder som donationer placeras i är det inte utifrån ett politiskt perspektiv. Banken kan vidta åtgärder, men då är anledningen oftast ekonomisk.
– Sedan finns det frågeställningar som man skulle kunna ha synpunkter på. Men vi följer vårt regelverk och fonden rättar sig efter det, säger Klemens Ganslandt.
Kan Lunds universitet bli ett föregångsexempel i att utvidga placeringspolicyn?
– Det vågar jag faktiskt inte svara på. Självklart kan det hända saker och ting som gör det mer lämpligt eller olämpligt att ha innehav i en viss fond. Men frågan är komplicerad. Skulle man exkludera alla bolag som håller på med fossila bränslen, och andra etiska förhållningssätt skulle drygt 21 procent globala företag inte gå att investera i. I slutändan är det en fråga för universitetsstyrelsen.

Bra idé på längre sikt
Rektor Per Eriksson vill i nuläget inte fatta ett beslut om förbud mot fossila bränslen.
– Det är inte så enkelt att det bara är att sluta. Vi investerar till exempel i indexfonder, som är ett snitt över hela börsen, med olika andelar i olika delar. Vi fann på mötet att vi inte bara kan hoppa på en sådan sak, även om det är en bra idé att verka för på längre sikt, säger Per Eriksson till tidningen City.

[checklist]

Fakta

  • Lunds universitet förvaltar kapital i form av donerade medel.
  • Pengarna är skänkta till universitet för att förbättra verksamheten, bidra till utveckling och slutändan gagna studenterna.
  • I dagsläget placeras en del av pengarna i företag som utvinner fossila bränslen. Däribland det ryska gasföretaget Gazprom.
  • Över 1000 personer har skrivit på Fossil free Lund Universitys lista mot nya placeringar i fossil energi.
[/checklist]

You may also like

A Gen X:s Guide to Relaxation

Feeling stressed? Trying something outside of the box