Studieavgifter är inget hinder för klassresor

Införandet av en studieavgift höjer kvaliteten och stärker drivkrafterna för att välja rätt utbildning. Det menar Philip Norrman, utbildningspolitisk krönikör.

Få ämnen inom den svenska politiska debatten har sådan sprängkraft som frågan om studieavgift. När Moderata studenter i våras drev frågan blev reaktionerna kraftiga: Nu var vägen för ett nedmonterande av välfärdsstaten lagd och en nyliberal dystopi var att vänta. Kritiken mot frågan tenderar att bli anekdotisk. Så även när Liberala studenters ordförande Hanna Håkansson i en krönika menade att hon med, tanke på sin bakgrund, skulle ha avstått vidare studier om det funnits studieavgifter.

Men hur representativ är den här bilden? Är det verkligen så att studieavgifter är det avgörande skälet till att man inte väljer att plugga vidare? I en internationell jämförelse av nationalekonomen Andreas Bergh visas att sambandet mellan studieavgift och en ökad social snedrekrytering inte existerar. Tvärtom har USA, ett land med generellt sett höga avgifter, en mindre social snedrekryteringen än de flesta andra jämförbara länder, inklusive Sverige. Dessutom kan man undra om en person är tillräckligt beredd att börja studera vid universitet eller högskola om hon eller han inte är villig att verkligen investera i sin utbildning?

Det är lika troligt att annat skrämmer bort folk från högre utbildning: en havererad bostadsmarknad, bristen på kvalificerade jobb och en kravlös grund och gymnasieskola – i vilken ungdomar som växer upp utan studietradition inte förväntas åstadkomma något. I magasinet Axess (2015/2) lägger en grupp forskare fram förslaget att ge universiteten och högskolorna möjligheten att ta ut en valfri terminsavgift, med maxgräns på 25 000 kr. För att inte hindra någon bör avgiften kunna finansieras via lån från CSN.

Med införandet av studieavgift följer en rad positiva effekter. Valet av utbildning tas på större allvar. Man frågar sig om just den här utbildningen är värd att läsa? Kan den ge mig ett jobb i framtiden? Och i en tid när andra delar av samhället är i minst lika stort behov av pengar utgör en studieavgift ett välkommet tillskott till den högre utbildningen.

Sveriges universitet och högskolor står inför många utmaningar. Konkreta förslag behövs och att våga diskutera studieavgift är en bra början.