Lärare publicerade studentens text som sin egen

- in Nyheter
@Tindra Englund

En lärare vid juridiska institutionen har åkt fast för fusk. Enligt Sydsvenskan kopierade läraren stora textsjok från Wikipedia och en studentblogg och använde dem i sina egna texter. 

Misstankarna om att läraren fuskat med sina texter uppstod i samband med att en av texterna skulle publiceras på nätet. Den som skulle publicera texten reagerade då på att språket framstod som avvikande. En snabb sökning på nätet visade då att texten var publicerad sedan tidigare, men då med andra upphovsmän.

En omfattande utredning, som universitetets personalavdelning gjort, visar att läraren kopierat en hel text till från Wikipedia och från Europeiska kommissionens webbplats.

Andra texter som läraren publicerat under eget namn innehåller bitar från en studentuppsats, från en brittisk studentblogg, en hel artikel av en professor vid Universitetet i Oslo, texter ur böcker publicerade av Cambridge University Press och Bloomsbury Publishing samt en studentuppsats från Juridiska fakulteten där läraren själv arbetar.

Enligt Sydsvenskan hävdar läraren att fusket berodde på en alltför hög arbetsbelastning.
– Jag är en sådan som oftast får gå in och lösa problem som dyker upp på min arbetsplats, och då får jag en väldigt hög övertid. Det varit ett ständigt problem och något som jag inte alltid kunnat styra över Det som händer nu är att man i efterhand har lyft bort arbetsuppgifter från mig, säger läraren till Sydsvenskan.

Foto: Tindra Englund.

Frida Jansson och Alma Jakobsson läser båda första terminen på juristutbildningen och de är chockade över nyheten.
– Det är ju helt förkastligt och känns ju hemskt inte minst å de drabbade studenternas vägar, att bli utnyttjad på det sättet av en lärare vars bedömning man är beroende av, säger Frida Jansson.

– Jag håller med. Det är underligt att en person som tagit sig till den positionen utnyttjar det för sitt eget bästa, säger Alma Jakobsson.

Foto; Tindra Englund.
Foto; Tindra Englund.

Även juriststudenterna Cecilia Rådelius och Elinor Lindström tycker att det är underligt att en lärare lurats på det sättet.
– Det är konstigt att en lärare inte kan skriva sina egna texter, särskilt när man själv litar blint på allt de säger, säger Cecilia Rådelius.

– Ja man känner ju väldigt stort förtroende för lärarna och skriver ned allt de säger på lektionerna. Därför är ju en sådan här sak högst oroväckande. Det gör det svårare att känna tillit, säger Elinor Lindström.

Ärendet är nu överlämnat till Universitetets personalansvarsnämnd som ska fatta beslut om eventuella konsekvenser.

Texten har uppdaterats.