Färre väljer att studera utomlands

- in Nyheter
@Tindra Englund

Under de senaste decennierna har allt fler svenska studenter valt att läsa delar av eller hela sin utbildning utomlands. Men under förra året valde färre än tidigare att läsa utomlands.

Antalet studenter som rör sig över Sveriges gränser har ökat betydligt under de senaste decennierna. Det har gällt både svenska studenter som åker utomlands för att studera och utländska studenter som kommer till Sverige.

Minskning under 2015/2016
Det senaste läsåret har dock antalet svenskar som studerar utomlands minskat, från 29 100 under 2014/15 till 26 400 under 2015/16. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) beror en stor del av minskning på en omklassificering av språkkurserna.  Men ser man till en tioårsperiod har däremot antalet som studerat utomlands ökat.

Lunds universitet populärt bland utländska studenter
Av de inresande studenter som läser i Sverige för första gången valde 3240 att studera vid Lunds universitet (LU). Vilket gör LU till det lärosäte som tar emot flest inom denna kategori.  Uppsala universitet kommer på en andra plats med 2 040 nya inresande.

En tredjedel läser utomlands
Av samtliga 2,2 miljoner svenskar som 2014 var i åldern 18 till 34 år hade ungefär 700 000 någon gång i sitt liv varit utomlands i utbildningssyfte. Det motsvarar ungefär var tredje i den undersökta åldersgruppen.

Bland de med en längre högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning är det däremot ungefär 17 procent som varit utomlands inom ramen för sina eftergymnasiala studier. Av dessa hade ungefär sex procent läst en hel utbildning utomlands.

Polen och USA allt populärare
Majoriteten av de utresande studerade i Europa och då främst i Storbritannien, Danmark och Polen. Under de senaste tio läsåren har Spanien, Frankrike och Italien tappat studenter medan antalet till bland annat Polen och USA har ökat.

 

Källa: SCB