De vill se mer delningsekonomi på elmarknaden

- in Nyheter
@Tindra Englund

LTH-studenterna Anton Arbman Hansing och Per Wilhelmsson har tagit fram en modell för hur elbilsägare skulle kunna både bidra till stabilare priser på elmarknaden samt själva få billigare elpriser.

Inom ramen för Sustainergies Cup efterlyste Energimyndigheten idéer som skulle kunna möjliggöra ett hållbart energisystem utifrån samhällets långsiktiga utveckling.

Det vinnande bidraget
Anton Arbman Hansing och Per Wilhelmssons lösning går ut på att introducera delningsekonomin till elindustrin och låta individer vara med och bidra till en stabilare och mer förnybar energimarknad. Tanken är att elbilsägare ska kunna både köpa och sälja såväl som lagra energi i bilbatteriet när bilen står parkerad.
– I framtiden tror vi att vi kommer att ha fler och fler elbilar som har större och större batterier. Vår idé är att du som bilägare inte bara ska kunna köpa el utan även sälja den när du har ett överskott, säger Anton Arbman Hansing.

Lösningen skulle ge både en arbetsfri inkomst för bilägare och samhällsnytta i form av jämnare elpriser, vilket i sin tur gör förnybar energi mer konkurrenskraftig.
– Tidigare har man tittat på möjligheterna att ladda bilen vid den tid på dygnet som priset är som billigast men vår idé är att man även ska kunna sälja elen när priset går upp. På så vis blir det både billigare att vara elbilsägare samtidigt som vi ser stabilare elpriser i samhället i stort, säger Anton Arbman Hansing.

En lång process
Utvecklandet av idén har varit en lång process som började med att Per Wilhelmssons pratade med en föreståndare på LTH om att energiladdning av bilar skulle kunna vara en möjlig framtidsbransch.
– När Anton sedan frågade om jag skulle vara intresserad av att vara med i den här tävlingen så tänkte vi vidare och tog det därifrån, säger Per Wilhelmsson.

Men trots att de den nionde mars annonserades som vinnare i Sustainergies Cup är idén ännu på ett visionärt plan och det är oklart om och vad nästa steg skulle vara för att omvandla den till verklighet.
– Vi har ingen färdig produkt i dagsläget utan det vi har gjort är att vi har räknat på om en sådan här modell skulle kunna vara lönsam i framtiden och vi tror att den skulle vara det, säger Per Wilhelmsson.

– Dessutom har ramverket för tävlingen hela tiden varit framtidens energisystem och vi har utgått från en lösning som skulle kunna vara aktuell 2030. Vi tror att en sådan här tjänst kommer att fungera ännu bättre då än vad den skulle göra idag, säger Anton Arbman Hansing.

About the author

Tindra Englund var webbredaktör för lundagard.se och lundagard.net 2016-2017. Hon var tidigare medarbetare på Lundagård sedan hösten 2014 och har varit såväl nyhetsreporter som kulturskribent och krönikör.