Miljonregn över AF-borgen

- in Nyheter

Mycket talar för att AF Borgen inte behöver betala fastighetsskatt i framtiden. Det skulle innebära en årlig besparing på upp emot en halv miljon kronor.

Och tre miljoner kronor på ett bräde.

I flera år har AF Borgen AB försökt få slippa betala fastighetsskatt. Kriteriet är att det ska bedrivas kulturverksamhet på minst halva delen av ytan, något som AF menar uppfylls genom studentverksamhet som spex, teater och radio.

Nu verkar det som att Skatteverket har köpt argumenten. Vd Pål Katsler bekräftar att han har fått ett muntligt förhandsbesked som är positivt.

– Nu ska vi göra kompletteringar och när de har fått alla uppgifter kan vi kräva tillbaka pengar. Om vi har tur kan vi kräva tillbaka ända från 1998, säger han till Lundagård.

det skulle innebära att AF borgen AB – som mest – kan få ungefär 3,5 miljoner kronor retroaktivt. Dessutom skulle den slopade skatten innebära en årlig besparing på uppemot en halv miljon.

Det kommer i praktiken märkas genom att studentföreningarna får betala lägre hyra när de lånar lokaler i borgen.

Det är dock ännu inte bestämt vad de 3,5 miljonerna ska gå till.

– De kommer troligtvis att användas till fonden som subventionerar hyror för studentföreningar. En del kommer att användas i företaget, framförallt till reparationer. Det är ett gammalt hus och det finns mycket som behöver repareras.

Akademiska Föreningens huvudmän, nationerna, har länge velat ha en minskning av avgiften som idag är 101 kronor. Kommer den att kunna sänkas nu?

– Jag har inget att säga till om där. Det får AF bestämma. Tanken är att det här ska komma studenterna till del.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

You may also like

Fritidsointressets tidevarv

Nedrustningen av vårt tristessbekämpande artilleri är sorgligt uppenbar