Tre kårer kan bli en

- in Nyheter

På merparten av fakulteterna finns det bara en studentkår. På Medicinska fakulteten finns det tre. Nu vill de tre kårerna gå samman för att öka sitt inflytande och undvika dubbelarbete.


De tre kårerna sitter i samma styrelser och måste ofta samköra sina åsikter för att kunna påverka. Onödigt trippelarbete, resonerar ordförandena för Medicinska föreningen (MF), Vårdvetenskapliga studentkåren (VÅVS), och Sydsvenska Sjukgymnastinstitutets studentkår (SSGI). De har därför föreslagit att man undersöker möjligheten att gå ihop i en ny kår. Diskussionerna har förts länge men det är först nu som stenen satts i rullning.

Tidigast nästa vår kan den nya kåren börja arbeta – förutsatt att de tre kårernas fullmäktigen ger sitt godkännande. Hittills har bara MF haft frågan uppe och röstat ja.

– Det här ska inte hastas fram. Det är bättre att det har en ordentlig förankring, säger Magnus Sandberg som är ordförande för VÅVS.

Han ser positivt på en sammanslagning och menar att en viktigt vinst är att förståelsen för varandras yrken skulle öka. Idag tillhör till exempel läkare och sjuksköterskor olika kårer. Med en gemensam organisation skulle alla som kommer att jobba inom vårdsektorn enas.

Elisabet Månsson, ordförande för MF, tror att reformen skulle innebära en mycket smidigare organisation och en tydligare hållning både gentemot universitetetet och andra kårer i Lund.

– Men förhoppningsvis ska det bli rätt små förändringar vad gäller utbildningsbevakningen, betonar hon.

Medicinska Föreningen har funnits sedan 1894, men blev inte en kår förrän vid den stora kårreformen i Lund i mitten på nittiotalet. Kåren förknippas fortfarande starkt med sociala traditioner som Toddydagen. Tanken är att Medicinska Föreningen ska finnas kvar som en social förening om en ny kår bildas.

Utredningen väntas lägga fram sitt förslag i höst.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

You may also like

Fritidsointressets tidevarv

Nedrustningen av vårt tristessbekämpande artilleri är sorgligt uppenbar