Fyra studenter avstängda för fusk

- in Nyheter
@Lundagård

Disciplinnämnden har beslutat att stänga av fyra studenter från sina studier för fusk. Samtliga fall gäller olika former av textplagiat. Strängast påföljd får en student i sociologi som stängs av i tre månader.

Studenterna bedöms ha vilselett sina examinatorer genom att ge intryck av att själva ha författat texterna.

En sociologistudent fälls för att ha lämnat in två uppgifter där delar av innehållet är författat av andra utan att detta framgår av källhänvisningen. Trots att studenten fick en tillsägelse efter första inlämningsuppgiften så fortsatte fusket. Disciplinnämnden bedömer tilltaget som allvarligt och stänger av studenten i tre månader.

En student i informatik anses ha plagierat andras texter vid en hemtentamen. Studenten säger sig inte ha förstått att uppgiften skulle bygga på egna resonemang och att det är förbjudet att kopiera texter. Den förklaringen köper inte Disciplinnämnden som stänger av studenten i två månader. Påföljden blir densamma för en student i engelska som erkänner plagiering vid tre inlämningsuppgifter.

Lägst påföljd får en student i informatik som lämnat in en text närmast identisk med en kurskamrats. Studenten förklarar sitt agerande med att fel fil har blivit skickad till examinatorn. Mot detta talar att studenten omarbetat vissa delar av texten och försett den med sitt eget namn. Disciplinnämnden bedömer fusket som allvarligt men nöjer sig med en månads avstängning. Beslutet motiveras med att inlämningsuppgiften endast motsvarar 0,5 akademiska poäng.

Samtliga avstängningar trädde i kraft den 31 januari. Under tiden får studenterna inte delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen. Disciplinnämndens beslut kan överklagas till länsrätten.

Text: Marek Stefaniak

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.