De slänger utländska ansökningar

- in Nyheter
@Lundagård

Lärosätenas svar på VHS och SUHF:s rekommendationer. Lärosäten som inte har några sökande från utlandet har inte svarat.

Chalmers tekniska högskola: godtar rekommendation 2 och 3.

Försvarshögskolan: godtar samtliga rekommendationer. ”För innevarande antagningsomgång önskar FHS att alternativ 2 respektive 3 vidtas vid behov”.

Göteborgs universitet: godtar samtliga rekommendationer.

Högskolan i Borås: godtar samtliga rekommendationer.

Högskolan Dalarna: avvisar samtliga rekommendationer.

Högskolan på Gotland: godtar samtliga rekommendationer. ”Däremot anser vi inte att sökande till distanskurser på engelska skall avvisas. Våra distanskurser är nätbaserade och studenterna förutsätts läsa i sitt hemland.”

Högskolan i Gävle: godtar samtliga rekommendationer, men vill att åtta av lärosätets internetbaserade utbildningar undantas. ”Beträffande tredje steget så kan det i denna grupp finnas sökande som inte har folkbokföringsadress i Sverige, men som detta till trots inte nödvändigtvis behöver ha ett uppehållstillstånd. Det är även önskvärt att denna kategori inte avvisas.”

Högskolan i Halmstad: godtar samtliga rekommendationer.

Högskolan i Jönköping: godtar samtliga rekommendationer.

Högskolan i Kalmar: ”har möjlighet att hantera de sökande enligt gängse rutiner. Vi anser dock att det är av yttersta vikt att antagningsprocessen håller de förutbestämda tidsramarna. Kan VHS inte klara hanteringen utan SUHF:s rekommendationer anser vi att de skall tillämpas där så behövs”.

Högskolan Kristianstad: godtar samtliga rekommendationer.

Högskolan i Skövde: godtar samtliga rekommendationer.

Högskolan Väst: godtar rekommendation 2.

Karlstads universitet: godtar samtliga rekommendationer.

Kungliga tekniska högskolan: godtar samtliga rekommendationer.

Linköpings universitet: godtar rekommendation 2.

Luleå tekniska universitet: godtar rekommendation 2 och 3.

Lunds universitet: avvisar samtliga rekommendationer.

Malmö högskola: godtar samtliga rekommendationer.

Mittuniversitetet: godtar samtliga rekommendationer.

Mälardalens högskola: godtar samtliga rekommendationer.

Stockholms universitet: godtar samtliga rekommendationer.

Svenska lantbruksuniversitetet: godtar samtliga rekommendationer.

Södertörns högskola: godtar samtliga rekommendationer.

Umeå universitet: godtar samtliga rekommendationer, men vill att åtta av lärosätets internetbaserade utbildningar undantas.

Uppsala universitet: godtar samtliga rekommendationer.

Växjö universitet: godtar rekommendation 1 och 2.

Örebro universitet: godtar rekommendation 1 och 2. ”Detta innebär att Örebro universitet inte kommer att följa det tredje steg som föreslås i rekommendationerna i det fall antagningshandläggare vid universitetet anser att handläggningen kan göras utan att riskera försening i den nationella antagningsprocessen.”

Läs mer: Utländska ansökningar avvisas