Erik Sillén (Km)

- in Q
@Lundagård

Latinare, lärarkandidat och förman för Lundaspexarna som nu flytt norrut till två Missions Impossible: han är generalsekreterare för Scoutförbundet och försöker bli färdig med sin examen. Ler. Gestikulerar. Har diet. Har idéer. Föser kameler. Räddar ensam döda språk. Et cetera. Socialistspexare som gärna gör utflykter till vänster, åtminstone i fysisk bemärkelse.”Varje gång han har varit i ett kommunistland kommer han hem med skägg.” Senast besöktes Nordkorea, där han bearbetade sin rädsla för att bli avlyssnad genom att skruva ner alla speglar i hotellrummet, i avsikt att upptäcka dolda mikrofoner, utan att lyckas skruva fast dem igen.

Q kvad:

Vyssa lulla Sillen

Som jag fann i Nillen.

Q