Svårt att få nykter korridor full

- in Bostad, Nyheter
@Lundagård

AF Bostäder inledde det nya året med en satsning på en drog- och alkoholfri korridor på Delphi. Det finns plats för 14 studenter men än så länge står många rum tomma.

– Vi tycker att vi tar ett socialt ansvar genom att erbjuda detta som ett alternativ till vanligt korridorsboende, säger Gunnar Svedberg bostadsombudsman på AF Bostäder.

Boendesituationen har varit tuff för många lundastudenter under hösten. Men Gunnar Svedberg hoppas och tror att de flesta studenter som vill ha ett boende kommer att få det under våren. Därför ser han inget problem med satsningen på en drog- och alkoholfri korridor.

Men än så länge är det ganska tyst i den nya korridoren på Delphi. Både köket och korridoren ser oanvända ut. En av anledningarna kan bero på dålig information tror Gunnar Svedberg. En annan anledning kan vara den hårda alkoholpolicyn. Men han har goda förhoppningar om att AF Bostäder kommer att fylla rummen. Liknande projekt i Stockholm och Uppsala har nämligen visat sig vara framgångsrika.

-Vi bedömer att det finns en efterfrågan av ett sånt här boende. Vi fick chansen att göra det nu eftersom vi hade en helt tom korridor, något som inte händer så ofta.

AF Bostäders krav är att de boende inte konsumerar eller förvarar alkohol och droger i korridoren. De får inte heller uppträda berusade.

Ingen nyhet i Lund

Det finns redan studentboenden i Lund som är alkoholfria, bland annat Miklagård och Laurentiistiftelsen. Men till skillnad från dem är detta religiöst obundet.

– Bara för att man inte dricker behöver man inte vara kristen. Det kan bland annat finnas studenter som kommer från jobbiga uppväxtförhållanden som är alkoholrelaterade. Det kan göra att det inte finns någon möjlighet för dem att bo i en vanlig korridor. Vi vill ge även dem en chans att bo i korridor, förklarar Gunnar Svedberg.

Men någon möjlighet att kontrollera hur boendevillkoren efterföljs har inte AF Bostäder. De litar istället på att hyresgästerna själva och grannar hör av sig om reglerna inte följs. Skulle någon bryta mot reglerna kan hyresgästen bli uppsagd.

Lugnare boende helt enkelt

David Svensson var en av de första att flytta in i korridoren. När vi knackar på hos honom är han den enda som är hemma för kvällen, men några till har hunnit flytta in. Han berättar om de senaste dagarnas mediekarusell som han har blivit objekt för på grund av sitt nya boende. Men för honom var det ett självklart val att flytta till korridoren.

– Jag är nykterist och har nästan alltid drömt om att bo på ett sånt här ställe.

Trots att många studenter festar och dricker mycket alkohol tycker han att det borde finnas en efterfrågan på denna typ av satsningar. För att få ett lugnare boende helt enkelt.

text: Matilda Lundahl
foto: Jonas Jacobson