EU-barn får betalt för att plugga

- in Nyheter
@Lundagård

Barn till EU-anställda slipper studieskulder. Föräldrarna får nämligen ett studiebidrag som ska betala barnens studietid.

– Detta är märkligt, säger Moa Neuman ordförande för Sveriges förenade studentkårer.

Istället för att betala sina högskolestudier med hjälp av CSN kan barn till EU-anställda betala med pengar från EU. Anställda inom EU får nämligen ett studiebidrag som är tänkt att bekosta deras barns studier. Studiebidraget ges som ett utbildningstillägg på den förälders lönekonto som är tjänsteman inom EU.

Upp till 26 års ålder

Utbildningstillägget skiljer sig på några punkter från CSN:s system som majoriteten av Sveriges studenter använder sig av. Dels finns det ingen begränsning av hur många terminer som utbildningstillägget ges. Begränsningen är i stället att det ges upp tills barnet fyller 26 år. CSN lånar ut pengar under max tolv terminer, alltså sex års heltidsstudier. Dessutom ges utbildningstillägget tolv månader om året.

Hur mycket utbildningstillägget blir räknas ut årligen. Just nu är det cirka 2 600 kronor per månad och barn.

− Det är märkligt att de som sitter och beslutar om politikens riktlinjer inom detta själva inte behöver använda sig av systemet utan har dessa förmåner, säger Moa Neuman, ordförande för Sveriges förenade studentkårer.

Sker ingen kontroll

Syftet med tillägget är att betala de terminsavgifter som många utländska universitet har. Men eftersom alla tjänstemän har samma löneförmåner ges även tillägget till de föräldrar vars barn studerar på ett svenskt universitet, utan terminsavgifter.

Varför finns detta tillägg?

− Lagstiftningen ser ut så och gjorde även det för 50 år sedan, säger Markus Bonekamp, biträdande kontorschef och informatör på Europaparlamentets informationskontor i Sverige.

Sker det någon kontroll av vad pengarna används till?

− Nej, i likhet med vad som gäller för det svenska barnbidraget och studiebidraget så sker det ingen kontroll av detta, säger han.

Eftersom det inte finns någon kontroll av vad pengarna används till kan varken föräldrarna eller barnen bli återbetalningsskyldiga av några pengar.

Text: Matilda Lundahl