Hur blir man hedersdoktor?

- in Nyheter
@Lundagård

Jonas Gardell, Prins Hassan av Jordanien och litteraturprofessorn Dina Birch har en sak gemensamt. De är alla hedersdoktorer vid Lunds universitet. Men hur blir man hedersdoktor och varför finns de egentligen.

Den 29 maj i år utsågs 21 personer till hedersdoktorer under pompa och ståt i Lunds domkyrka tillsammans med övriga doktorer. Vi ringde upp Carin Brenner, övermarskalk på promotionsexpeditionen, för att fråga vad man egentligen behöver prestera för att bli hedersdoktor.

– För att bli hedersdoktor ska personen ha gjort en särskild insats för fakulteten. Det kan vara så att personen är så kunnig eller så känd inom ett visst område att fakulteten vill knyta honom eller henne till sig, säger Carin Brenner.

Den äldsta historiken kring seden att utse hedersdoktorer (doctor honoris causa) verkar inte vara helt klarlagd. Det har dock nämnts att teologiedoktorsgraden förr kunde betraktas som ett slags hedersdoktorat. Ett nyare sätt att utse hedersdoktorer, där fakulteterna själva bestämmer vilka de vill ära, kommer från Uppsala. Där lyckades skalden P D A Atterbom, som också var professor i estetik och modern litteratur 1839 ordna så att en person han föreslagit utsågs till hedersmagister.

Men vad gör egentligen en hedersdoktor?

– En hedersdoktor gör egentligen ingenting på universitetet, i den bemärkelsen att han eller hon inte har några officiella uppdrag, till skillnad från till exempel en gästprofessor. Däremot kan en hedersdoktor mycket väl hålla i föreläsningar och seminarier, säger Susanna Persson, akademiintendent vid Lunds universitet.

Endast sju kvinnor

Hur många som utses till hedersdoktorer per år varierar från fakultet till fakultet. På humanistisk/teologiska fakulteten utser man bara ungefär två till tre per år. Det är alltså inte helt lätt att knipa ett hedersdoktorat. Men ett hett tips om du vill bli hedersdoktor vid till exempel LTH är att du bör försöka stärka deras kontaktnät på något sätt. Om du hellre siktar in dig på humanistiska fakulteten har du en god chans att bli hedersdoktor om du till exempel är författare, redaktör, kritiker eller prins. Om du är man har du också en klar fördel. Av de 21 hedersdoktorer som genomgick promotion den 29 maj var endast sju kvinnor. En av de promoverade kvinnorna är den brittiska litteraturprofessorn Dina Birch som utsågs av humanistisk/teologiska fakulteten. Dina Birch är till vardags verksam vid Liverpools School of English.

Du är nyutnämnd hedersdoktor. Varför tror du att just du blev utsedd?

– Det ska du egentligen fråga de som utsett mig (skratt). Nej, men jag har ju arbetat länge inom det litterära fältet. Jag har bland annat skrivit böcker om konstfilosofen John Ruskin och artiklar om olika författarskap och litteraturteoretiska frågor. Sedan har jag ju dessutom en relation med Lunds universitet som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Jag har både föreläst och hållit i seminarier här många gånger, säger Dinah Birch.

Text: Mathias Rosquist
Foto: Henrik Larsson

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.