Smålands ser över ansvarsposter

- in Nyheter
@Gustaf Eriksson

Kommunens tillståndsenhet överväger att strypa ölkranarna på Smålands efter nationens stöd till Ockupationsfestivalen. För att lösa problemet ska nationen nu bland annat se över sina ansvarsposter.
– Vi tar situationen på högsta allvar, skriver Smålands styrelse i en kommentar till Lundagård.


Det var i senaste numret som Lundagård kunde berätta att kommunens tillståndsenhet och polisen utreder om Smålands bröt mot alkohollagens krav på laglydighet när man stödde Ockupationsfestivalen i mitten av maj.

Om Smålands serveringstillstånd dras in får nationen varken servera starköl, vin eller sprit.

– Det förvånar mig att nationen tar en sådan risk när man vet hur viktig serveringen är, säger kommunens tillståndschef Annika Landfors.

Tar hjälp av jurist

Kommunens hot att torrlägga Smålands har fått nationens styrelse att agera.

– Vi håller just nu på att gå igenom det remissvar som vi mottagit från polisen och vi har tagit hjälp av en jurist för att utreda eventuella frågetecken. Vi tar situationen på högsta allvar och arbetar nu på att förändra våra rutiner för att rätta till eventuella fel och brister, skriver styrelsen i en kommentar.

Extrainsatt möte på onsdag

Det är dock inte bara nationens rutiner som kan komma att förändras. Även nationens högsta ledningsskikt kan komma att möbleras om för att rädda utskänkningstillståndet.

­- Styrelsen och övriga ansvariga håller på att se över nationens ansvarsposter för att se om förändringar behöver göras, skriver styrelsen.

Sedan tidigare är det klart att Smålands inte kommer gå med i Akademiska föreningen. Nationen kommer därför att uteslutas ur samarbetsorganet Kuratorskollegiet den 1 juli. Kommunens tillståndsenhet har fastslagit att nationernas utskänkningstillstånd endast gäller Kollegiets medlemmar. Även om Smålands skulle klara laglydighetsprövningen är alkoholserveringen i höst inte tryggad förrän nationen nått en överenskommelse med kommunen och polisen.

På onsdag håller Smålands ett extrainsatt nationsmöte. Nationens räknar med att kunna skicka in remissvaret under nästa vecka.

När ett beslut kommer i frågan är i nuläget oklart.

– Vi arbetar så fort vi kan. Vår målsättning är att bli klara innan 1 juli, säger kommunens tillståndschef Annika Landfors.

text: Gustaf Eriksson