Universitetet slopar utdömd antagning

- in Nyheter
@Lundagård

Under våren blev Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, fällt i Uppsala tingsrätt för olaglig könsdiskriminering efter att kvinnliga sökande nekats utbildningsplats trots högsta betyg.
Domen får nu även konsekvenser för Lunds universitet som reviderar sin antagningsprocess för att undvika diskriminering.

Utfallet av domen, som gav 44 kvinnor 35 000 kronor vardera efter att SLU kvoterat bort dem vid intagningen till veterinärutbildningen, har lett fram till att Lunds universitet nu ändrat sina egna antagningsrutiner.

– Det gäller främst vid antagningen i folkhögsskolekvoten, detta då deras fyrgradiga betygssystem skapar situationer där fler kan få högsta betyg, säger Tarmo Haavisto, chef för sektionen Student och utbildning vid Lunds universitet.

Träder i kraft 1 juli

I stället för praktisera viktad lottning baserad på kön ska de sökande framöver bedömas med hjälp av högskoleprovet i de fall då folkhögskolebetygen är lika.

De nya rutinerna gäller under ett års tid och träder i kraft den 1 juli, men kommer att tillämpas först vid antagningen till vårterminen 2010. Tanken är att Verket för högskoleservice, VHS, sedan ska leverera nya direktiv för hur situationer som dessa ska lösas.

– Hos oss här i Lund är denna fråga mest aktuell för psykologprogrammet. Där har samma situation uppkommit för studenter som kommer från folkhögskolan. Vissa kvinnliga sökande har hamnat i samma sits som veterinärerna, och det ska vi nu försöka lösa temporärt, säger Tarmo Haavisto.

Berör främst kvinnor

I högskoleförordningen och diskrimineringslagen betonas att jämställdhet mellan könen alltid ska företrädas, och ingen annan diskriminering ska kunna förekomma. Undantag kan emellertid göras för att fördela utbildningsplatser jämnt på utbildningar där ett av könen är särskilt underrepresenterat. Tillämpningen har främst förekommit på psykologprogrammet, men i framtiden finns det en risk att det blir aktuellt även på andra utbildningar.

Att kvoteras bort på grund av sitt kön berör främst kvinnliga studenter i Lund.

– Just nu finns det ingen utbildning på Lunds universitetet som behöver kvotera bort männen. Någon av civilingenjörsutbildningarna kanske kan bli aktuella i framtiden, men då krävs det att intagningspoängen först höjs, säger Tarmo Haavisto.

Möjligt med intagningsprov

Tarmo Haavisto vill betona att detta är en temporär lösning på ett problem som sedan får lösas ordentligt av VHS.

– Det är en orimlig situation som studenterna hamnar i. Att inte ha en chans att komma in på sin utbildning kan vi inte tolerera. Som en konsekvens av detta togs beslutet och i framtiden kanske det kommer andra sätt att hantera problemet, såsom intagningsprov, säger Tarmo Haavisto.

text: Jacob Hederos