Valfläsk: “Högre och permanent studentrabatt hos Skånetrafiken”

- in Nyheter
@Lundagård

Uppdaterad:Studentrabatt på buss- och tågresor i Skåne kommer att leva kvar även nästa år. Men jämförelsevis är studentrabatterna i Skåne procentuellt sett låga.

– När investeringarna är gjorda kommer vi att sänka studentpriserna mer efter nästa val, lovar Mats Persson (FP).

I år började Region Skåne erbjuda studentrabatter på kollektivtrafiken i Skåne. Ett månadskort mellan Malmö och Lund kostar i dag studenten 550 kronor jämfört med tidigare 690 kronor. För att kunna resa obegränsat i Skåne betalar du 850 kr mot tidigare 1060 kr.

Under vårterminen sålde man 21 000 studentkort. En succé, enligt Mats Persson (FP) regionledningens talesman i frågan. Han berättar också att försöksperioden kommer att förlängas under 2010.

– Om det är på försök eller en permanent rabatt handlar egentligen bara om vilket ord man använder, men vi känner att vi har för lite underlag för att kunna göra en riktig utvärdering. Vi skulle vilja utveckla studentrabatten bättre, till exempel se vilken typ av kort folk använder. Men 2011 kommer studentrabatten göras permanent.

Varför är rabatten inte högre?

– Eftersom vi inte erbjudit studentrabatter tidigare var vi osäkra på vad som är en rimlig nivå. Dessutom är det en kostnadsfråga. Dessa åtgärder kostar i runda slängar 40 miljoner kronor i förlorade biljettintäkter.

Relativt låg rabatt

I jämförelse med andra storstadsregioner som Stockholm och Göteborg har Skåne procentuellt sett den lägsta studentrabatten. Bara 20 procent av det ordinarie priset jämfört med Stockholms länstrafik som ger studenterna 33 procent i rabatt.

– Det viktigaste är att priset är på en acceptabel nivå. Vi har gjort otroligt stora investeringar, bland annat köpt in nya pågatåg för 800 miljoner kronor. Min bild är att SL inte gjort lika kraftiga investeringar. Dessutom är kollektivtrafiken i Stockholm med sitt tunnelbanenät mindre kostsam, säger Mats Persson som tycker att en jämförelse med Västra Götaland är mer rimlig.

Uppskattat vallöfte

Mats Persson förklarar vidare att man lyssnat mycket på studenternas synpunkter när man utformat rabatten.

– Studenterna har länge släpat efter i samhället. Medan pensioner har höjts har CSN-bidraget legat kvar på samma nivå. När våra investeringar är gjorda och om vi fortfarande sitter i majoritet, så kommer vi att sänka studentpriserna mer efter nästa val.

Elisabeth Gehrke, vice ordförande på Lus, håller med. Men hon hade hoppats på större förändringar.

– Vi vill att man ska ha möjligheten att bo ännu längre från sin studieort. Att man ska kunna bo i Helsingborg utan att behöva lägga 1 000 kronor varje månad i pendlingskostnad. Vårt mål är en studentrabatt på 30-40 procent av ordinarie priset.

Populärt vallöfte

En rundringning bland politiker i kollektivtrafiknämnden visar att studenterna är garanterade högre studentrabatter efter valet nästa år.

– Vi kommer att öka rabatten till 30 procent, ett förslag som vi hade redan i år, säger Henrik Fritzon (S), andre vice ordförande.

Text: Erik Ottosson