Kårer kritiska mot universitetets krav

- in Kår, Nyheter

Universitetet vill stödja Lunds studentorganisationer med hundratals kronor per student. Men för att få ta del av stödet föreslår ledningen ett antal krav, något flera kårer ställer sig kritiska till.

Universitetsledningen föreslår bland annat att kårerna ska tvingas tillhöra ett samarbetsorgan och införa en obligatorisk medlemsavgift.

I dagsläget finns samarbetsorganet Lus, Lunds universitetets studentkårer. Hit tillhör dock varken Juridiska föreningen, Teknologkåren eller Lundaekonomerna. I de förhandlingar som förs har samtliga tre sagt sig kunna tänka sig vara en del av en samarbetsorganisation.

Risk för beroende

Men kårerna ser också risker med universitetets villkor.

– Universitetet måste vara försiktigt med att ställa för mycket krav. Kårernas oberoende gentemot universitetet kan bli ett problem. Som jag ser det finns det en klar risk för detaljstyrning. Det är viktigt att det finns ett studentinflytande där kårerna är fria och självständiga för att kunna vara en röst gentemot fakulteten, säger Teknologkårens ordförande Christian Nilsson.

Juridiska föreningen delar till viss del denna oro.

– Det kan bli ett problem med förslaget om universitetet lägger sig i kårernas arbete, säger ordförande Aron Frenne.

Medlemsavgift väcker kritik

Kravet att införa en obligatorisk medlemsavgift ställer sig samtliga tre utomstående kårer starkt kritiska till.

– Vi är bestämt emot att universitetet lägger sig i hur vi hanterar medlemsavgifterna, säger Aron Frenne.

Han får medhåll av David Romell, ordförande för Lundaekonomerna.                                    – Det är inte universitetets ensak vad vi ska ta ut för avgift från våra medlemmar. Jag tror inte på idén att sätta upp en minimiavgift. Det är bättre att respektive organisation får sätta medlemsavgift utifrån behov. Våra studenter skall inte behöva betala mer än vad som krävs, säger han.

Fler diskussioner väntar

Christian Stråhlman, ordförande för Lus, menar att de föreslagna kraven endast syftar till att säkerställa kårernas existens.

– Detta är ett krisstöd. Universitetet vill att alla kårer ska klara sig själva vilket de inte gör utan medlemsavgiften. Genom att sätta upp villkor vill man försäkra att kårerna tar ansvar för sin verksamhet, säger han och fortsätter:

– Eftersom kravet på medlemsavgift mötts av så stark kritik kommer det föras ytterligare diskussioner för att föra fram nya förslag.

Text: Anders Norrman