Högskoleminister Krantz: slut med hobbykurser på universitetet

- in Nyheter
@Lundagård

Storstädning bland universitetets utbud av enskilda kurser kan bli aktuellt, åtminstone om högskoleminister Tobias Krantz (FP) får som han vill.
– Hobbykurserna ska bort från högskolan, de hör inte hemma där, säger han.


Regeringen arbetar med ett nytt system för att granska utbildningar på högskolan, som beräknas bli klart under våren. Men kurser som inte leder till någon examen omfattas inte av det nya utvärderingssystemet. Därför har regeringen gett Högskoleverket, HSV, i uppdrag att även sätta kurserna, som utbildningsdepartementet kallar hobbykurser, under lupp.

– Det finns kurser som inte håller måttet. Och det har förekommit kritik i den offentliga debatten som det är viktigt att reagera på. Om vi inte gör något åt det riskerar högskolan förlora både anseende och kvalitet, säger högskole- och forskningsminister Tobias Krantz.

Men vilka kurser det rör sig om vill han inte gå in på.

– Det är inte mitt uppdrag att recensera enstaka kurser, det får HSV göra, säger han.

Maria Sundkvist, chef för HSV:s utvärderingsavdelning, berättar att verkets utredare kommer att kontrollera att kurserna följer lagar och förordningar.

– Man tittar på lärarnas kompetens, kursplanen och intervjuar studenter. Kurserna ska vila på vetenskaplig grund, säger hon.

Efter utredningen ska HSV föreslå eventuella åtgärder, exempelvis indragen finansiering.

Lurar studenterna

Fernando Flores är föreläsare och ansvarig för kursen ”Datorspel, från Super Mario till Second Life”. Han tror inte att det blir några problem med att uppfylla kvalitetskraven vid HSV:s granskning.

– Det är en högst akademisk kurs. Namnet kanske inte uppfattas så, men alla kurser kan inte ha torra, akademiska namn, säger han.

Under kursens gång får studenterna bland annat lära sig om berättarteknik, animeration och att granska datorspel som ett kulturellt fenomen. Enligt Fernando Flores är kursen högst relevant för arbetsmarknaden.

Han upplever att det finns en oberättigad kritik mot humanistiska kurser.

– När det handlar om kultur finns det inget som är irrelevant, det handlar om hur man behandlar ämnena, säger han.

Högskoleministern tror att studenterna blir lurade när de uppfattar kurser som akademiska när de egentligen inte är det.

– Arbetsgivare kan tappa förtroendet för en hel utbildning när de ser sådana kurser på en ansökandes cv, säger han.

Kan inte studenter själva avgöra vad som är meriterande?

– Studenter kan säkert göra mycket kloka val. Men förutsättningen är att de vet att alla kurser som ges på högskolan är akademiska.

Maria Sundkvist är kritisk till att regeringen använder uttrycket ”hobbykurser” för högskolestudier.

– Det är en väldigt olycklig formulering. Vad som är hobby för en person kan leda till jobb för en annan, säger hon.

Resultatet från granskningen ska presenteras i december.

Text: Joakim Petersson