Stefan Ingves om krishantering i den högre skolan

- in Nyheter
@Lundagård

Hur upplever man en ekonomisk kris inifrån? Om detta berättade riksbankschefen Stefan Ingves när han gästade Studentafton.

Lilla salen i AF-borgen fylldes när riksbankschefen Stefan Ingves besökte Studentafton under torsdagskvällen. Han berättade om hur det är att befinna sig i stormens öga när ekonomin befinner sig i fritt fall.
– Det är inget man kan träna på, det är något som händer en gång per yrkesliv, men jag har varit med om två stycken, säger Stefan Ingves och syftar på den aktuella finanskrisen och den som ägde rum i Sverige i början av 90-talet.
– Denna gång var vi några stycken som varit med förr och visste vilken spak vi skulle dra i.

Störtdykande kurvor
Riksbankschefen avfyrar powerpointslides i ett rasande tempo. Gemensamt för kurvorna och staplarna, oavsett om de mäter bruttonationalprodukt eller toppchefernas framtidstro, är att de störtdyker under år 2009. Det var då finanskrisen spred panik på börserna runt om i världen.
– Tillväxten i världen var negativ vilket är extremt ovanligt. För ett litet, exportberoende land som Sverige var detta extra allvarligt, konstaterar Stefan Ingves.

Finsk bakgrund spelar in
Publiken skrattar högt när Stefan Ingves, med ett stort mått av nördhumor, berättar om hur han belånade sitt första radhus under 70-talet med en ränta på svindlande 19 procent. När den aktuella folkomröstningen på Island, där det röstades om återbetalning av landets statsskuld, kommer på tal berättar Stefan Ingves om hur finska rötter har påverkat inställningen till frågan.
– Kan man inte hantera sina åtaganden mot resten av världen, då får man problem med resten av världen. Finland betalade tillbaka sina krigsskulder. Med min finska bakgrund så upplever jag episoden med banken Icesave som väldigt besynnerlig.

Text: Joakim Petersson
Foto: Isabel Nilsson