Historisk satsning på Lundagård

- in Nyheter

Efter kårobligatoriets avskaffande den 1 juli kommer alla studenter att få hem tidningen Lundagård i brevlådan. Tidningen får dessutom en heltidsarvoderad webbredaktör. Det beslutade Lunds universitets studentkårer, Lus, under tisdagskvällen.


I dagsläget når Lundagård ut till ungefär 27 000 studenter. Med den nya satsningen ökar upplagan till 45 000 exemplar.
– Jag är jätteglad. Detta är ett beslut som är bra för både kårer och studenter. Lundagård är en viktig informationskanal som hjälper studenter att ha kontakt med studentlivet. Den ger också kårerna en möjlighet att synas, säger Lus ordförande Christian Stråhlman.

Nära alla studenter
En anledning till den ökade upplagan är att alla studenter, oavsett om de är medlemmar i en kår eller inte, i fortsättningen kommer få ta del av tidningen.
– Vi ser det som en solidarisk utdelning. Vi bedömde att värdet av att ha Lundagård som en informationskanal är större än att ha det som en förmån för studenter som går med i en kår, säger Christan Stråhlman.

Webben i fokus
Under tisdagens sammanträde beslutade man även att göra en extra satsning på Lundagårds webbsida. Beslutet innebär att kårerna kommer att avsätta pengar för en heltidsarvoderad webbredaktör. En viktig satsning, enligt Christian Stråhlman.
– Webben är en satsning i modern riktning. Studenterna konsumerar nyheter på ett annat sätt i dag än vad man gjort tidigare, säger han.

Text: Anders Norrman