Hållbart universitet får miljöpris

- in Nationer, Nyheter

Lunds kommuns miljöpris 2010 går till studentföreningen Hållbart universitet.

– Det betyder väldigt mycket. Nu kommer vi att kunna lägga i en ny växel till hösten, säger Claes Ek, kassör.

Hållbart universitet grundades 1995 och har sedan dess verkat för att göra Lunds universitet och akademiska värld mer miljövänlig.

– Vi går normalt sett runt på bidrag och medlemsavgifter, så priset innebär ett ordentligt tillskott i kassan. Det gör att vi kommer att kunna satsa hårdare och bredda verksamheten nästa termin, säger Claes Ek, som är kassör och sitter i styrelsen för Hållbart universitet.

Gruppen är redan i full gång med att göra upp planer för hösten, som bland annat kommer att innehålla den världsomspännande kampanjdagen International Work Party den 10:e oktober.

Påverkansarbete på flera nivåer

Hållbart universitet är ett utskott i Akademiska föreningen och består av ett trettiotal miljöintresserade studenter, varav många är utbytesstudenter.

Påverkansarbetet inbegriper allt från projekt för att få institutionerna att använda mindre pappmuggar till deltagande i stora, internationella kampanjer som den inför klimatmötet i Köpenhamn förra året. Under den senaste terminen har de aktiva bland annat arbetat för en grön lundakarneval.

Nationsgrodan vinnande koncept

Claes Ek beskriver föreningen som ett etablerat varumärke i det akademiska Lund.

– Ett projekt som har haft stort genomslag är nationsgrodan, som är ett diplomeringssystem för nationer som arbetar aktivt med sådant som källsortering och energianvändning. Det har varit väldigt framgångsrikt och jag tror att det var avgörande för att vi fick priset.

Lunds kommuns miljöpris 2010, som Hållbart universitet delar med trafikplaneraren Christer Ljungberg, delas ut av kommunens miljö- och hälsoutskott vid kommunfullmäktige den 27 maj.

Text: Ida Ölmedal
Foto: James Jones Huang