Lus-presidium slipper avgå

- in Kår, Nyheter, Studentliv
@Gustaf Eriksson

För första gången på länge representerar nu Lunds universitets studentkårer, Lus, alla universitetets studenter. På det avgörande tinget gick också den nya stadgan igenom. Det var tur, för annars skulle ordförandena ha avgått.

Lus-ordföranden Christoffer Ivarsson inleder beskrivningen av hur det känns efter tinget, som hölls i förra veckan, med en djup utandning.

– Det känns sjukt awesome, säger han sedan. Vi sa att vi skulle avgå om stadgeändringen inte gick igenom, det var dock inte så allvarligt menat. Men hela vår verksamhetsplan bygger på den ändrade stadgan. Om den skulle ha stoppats hade vi fått börja om från början.

”Viktig maktfaktor”

Nu var resultatet inte särskilt oväntat. Redan förra terminen antog tinget stadgeändringen, men för att den skulle bli verklighet måste den genomgå en andra läsning. Det skedde i början av förra veckan.

Under samma möte gick också den nybildade medicinkåren Corpus medicum med i Lus. Det innebär att alla universitetets nio kårer är med i organisationen. Lus företräder nu alltså alla universitetets studenter gentemot universitetet, kommunen och regionen.

– Det ger oss helt andra möjligheter att påverka. När vi ska driva frågor som rör hela universitetet är det viktigt att vi har representanter från samtliga fakulteter bakom oss. Lus kommer att bli en viktig maktfaktor i regionen, säger Christoffer Ivarsson.

Hur kommer studenterna märka att alla kårer är med i Lus?

– Jag hoppas att studenterna känner att de företräds av en stark och självsäker röst som driver deras frågor.

Corpus medicum sist in

Arbetet med att bilda ett stor-Lus har varit en av kårpolitkens riktiga långbänkar. Tidigare stod både Teknologkåren, Lundaekonomerna, och Juridiska föreningen utanför. Det innebar att Lus endast representerade 60 procent av universitetets studenter.

Under våren intensifierades arbetet med att få de så kallade utanförkårerna att gå med.

Innan förra terminen var över hade alla kårer, utom den nybildade Corpus medicum, tagit steget in i Lus.

Corpus medicums utanförskap beror enbart på att organisationen inte fick sin ansökan om kårstatus beviljad i tid. I förra veckan gick så den nya vårdkåren med och stor-Lus blev verklighet.

Struntar i historien

Ett av utanförkårernas krav för att gå med i paraplyorganisationen var att stadgeändringen gick igenom, något som också skedde på tinget. Förändringarna gäller bland annat beslutsprocesserna. Framöver kommer Lus inte kunna driva några frågor om fler än en kår är oense med majoriteten.

Inledningsvis ville utanförkårerna att alla beslut i Lus skulle fattas i konsensus. Detta motsatte sig flera andra kårer, som var oroliga för att konsensuskravet skulle ha en negativ inverkan på debattklimatet. Under vårterminens sista ting nåddes dock kompromissen ”konsensus minus en”.

– Jag tror att det kommer det kommer att vara positivt för vår handlingskraft. Vi kommer att vara tvungna att prata för att få saker gjorda. Ingen kommer kunna stå i ett hörn och sura, säger Christoffer Ivarsson.
Ända sedan Lus bildades 1995 har organisationen härjats av konflikter och meningsskiljaktigheter.

Nu är det ordförande Christoffer Ivarssons uppgift att hålla ihop den brokiga skaran.

– Jag struntar i alla tidigare konflikter som folk pratar om. Jag tycker att det är ett jätteroligt gäng och stämningen är god, säger han.