AFB räknar med problem

- in Bostad, Studentliv
@Ida Ölmedal

I går inledde AF Bostäder, AFB, det största adressändringsprojektet någonsin i Sverige.  Tidspressen har varit hård och trassel är att räkna med, enligt AFB:s vd Rolf Svensson.

Projektet, som omfattar AF Bostäders samtliga hyresgäster, beräknas vara klart i december. Först ut är Ulrikedal, Sparta och Delphi.

Enligt AF Bostäders vd Rolf Svensson har arbetet flutit på bra hittills, men han har svårt att tro att allt kommer att gå enligt planerna.

– Ingen har gjort det här tidigare i hela Sverige, så vi har fått planera allt från scratch. Det vore orimligt att tro att det inte sker något oförutsett, säger han.

Hård tidspress

När beslutet om adressändringarna fattades i våras varnade AF Bostäder för att de skulle leda till allvarliga problem om omskyltningen inte hann göras i sin tid.

– Det var tur att vi fick en ny tidsplan, men egentligen är den också för tuff. Vår personal har varit hårt tidspressad och det får inte vara en enda grej som går fel.

Datorsystemet viktigt

Ett exempel är det interna datorsystemet för hyresgäster, som också har fått uppdateras hastigt.

– Skulle det vara någon detalj i vårt IT-system som inte fungerar kan det få olustiga konsekvenser. Där finns allt ifrån hyresavier till bokning av tvättider och felanmälningar, säger Rolf Svensson.

Han tror också att det kommer att bli tufft för Posten att vänja sig vid den nya skyltningen.

En riktigt akut fråga har varit hur blåljusfordon ska kunna navigera rätt innan adresserna i deras GPS-system har ändrats. Men det visade sig inte vara så farligt, enligt Rolf Svensson:

– Det allra viktigaste för dem är att skyltningen är korrekt, så vi har prioriterat att göra klart det. Däremot upptäckte vi att polis och räddningstjänst kan ha olika adresser, eftersom de köper sina uppdateringar från olika, privata aktörer. Men det är ju ett samhällsfel.

Kostar miljoner

Adressändringsprojektet omfattar omkring 7 000 bostäder och AF Bostäder räknar med att kostnaderna kommer att uppgå till nio miljoner kronor.

Var tas de pengarna ifrån?

– Bra fråga. Vi har inga andra pengar än hyresintäkter, men i praktiken har vi fått göra omprioriteringar och skjuta andra projekt på framtiden. Exempelvis skulle vi utveckla vår hemsida. I stället har de som jobbar med det fått jobba med adressprojektet. Det kommer inte att bli hyreshöjningar på grund av detta, men man kunde haft roligare för pengarna, säger Rolf Svensson.