Långvarigt kortstrul på Smålands

- in Studentlund
@Jacob Hederos

Felaktiga fakturor, vilseledande information och krånglande register. Det varit ovanligt mycket problem innan Smålands studentkort trillade ner i brevlådorna denna höst.

”Vi har också varit sanslöst förvirrade i den här karusellen”.

Så avslutas ett meddelande på Smålands nations hemsida om krångel med studentkorten. Även om de mesta frågetecknen är utredda i dagsläget, har det varit en hektisk höst.

Det började under sensommaren när medlemsavgifterna höjts utan nationens vetskap.

– Vi trodde det var hos Terminsräkningsföreningen som det brast från början, säger nationsombudet Jenny Larsson och fortsätter:

– Men det har inte varit så enkelt. Vi har jobbat tillsammans med att lösa situationen, de har varit väldigt tillmötesgående. De uppgav nya prisuppgifter så fort som vi sagt till.

Fortsatta problem

Men det var inte slut för det. Efter denna start fortsatte problemen att hagla över nationen. Höstterminen inleddes med att felaktiga erbjudanden om medlemskap i både nationen och kårer skickades ut till flertalet av Smålands medlemmar.

Enligt ett meddelande på nationens hemsida blev det en ”billig genväg in i Studentlund” , eftersom det gjorde det möjligt att gå med i en kår utan att behöva gå med Akademiska föreningen. Detta trots att detta inte skulle vara möjligt inom det avtal som undertecknats av Studentlunds medlemsparter.

– I och med att studentlundsavtalet tecknades så sent i våras, fick vi väldigt mycket arbete på bordet under sommaren. Då får man räkna med att inte allt går helt perfekt första gången man testar det, säger Jennie Isberg, ordförande för Terminräkningsföreningen, TRF.

– Eftersom alla inom TRF inte arbetar på samma sätt har det dessutom inneburit att vi har behövt utveckla vårt system åt två helt olika håll vilket kan vara anledningen till de problem som har uppstått, bland annat på Smålands. Det har varit mycket extrajobb för oss med att manuellt rätta till alla uppgifter, säger Jennie Isberg.

Bristande information

Det har inte bara varit administrativt strul under hösten. Flera studenter har även känt sig lurade att gå med i Studentlund, då de vid inskrivningen hos kårerna fått felaktig information.

– Några studenter hade hört att de fick gå med i valfri nation, vilket blir fel när de kommer ner hit och frågar på plats, säger nationsombudet Jenny Larsson, och fortsätter:

– De blev förstås upprörda. Men TRF är verkligen hjälpsamma, och betalade till och med tillbaka studentlundsavgiften till dem som blivit missnöjda.

”Inte konstigt att det blir missar”

Orsakerna bakom informationsbristerna är inte utredda, men Studentlunds parter genomför för tillfället en utvärdering där alla brister tas upp.

– Det är inte så konstigt att det blir några missar, med tanke på det stora systemskifte som skett i Lunds studentliv. Men det är olyckligt att vissa drabbas, säger Christoffer Ivarsson, ordförande för Lunds universitets studentkårer.

– Med tanke på att det finns runt 40 kombinationer av medlemskap i Lunds studentliv, så har vi lyckats väl med endast en 60 procents-tjänst som samordnare. Nästa terminsstart ska allt förhoppningsvis vara klart, säger Jennie Isberg.