Buller ger hyressänkning

- in Bostad, Studentliv

Sedan i våras har omfattande renoveringsarbeten stört många hyresgäster på Vildanden.

Nu har AF Bostäder, AFB, beslutat att sänka hyrorna för de boende i ett av husen.

Men om samtliga drabbade får kompensation är ännu oklart.

A– och C-husen på Vildanden har sedan april varit utsatta för omfattande renoveringsarbeten.

Bullret i samband med arbetet har stört många boende.

I september berättade Lundagård om Ludvig Lundstedt, en av hyresgästerna, som tyckte det var svårt att plugga hemma dagtid.

– Vid vissa tidpunkter känns det som att hela huset vibrerar, sade han då.

Beslut om A-huset inom kort

Nu har AF Bostäder beslutat om en tillfällig sänkning av hyran.

– De som bor i hus C får en hyresnedsättning på ungefär 4 procent för den berörda perioden. Beslut om A-huset kommer att tas snart, säger Rolf Svensson, AFB:s vd.

Sänks med 100 kronor

Hyran för ett korridorsrum i det berörda huset är 2 584 kronor i månaden, vilket betyder att hyresgästerna kompenseras med drygt 100 kronor för varje månad som renoveringen pågått.

Rolf Svensson tycker att storleken på reduceringen är rimlig, bedömningen har gjorts efter branschpraxis.

– Man utgår från om störningen innebär en funktionsnedsättning av bostaden, exempelvis om toaletten inte kan användas, och hur många timmar av dygnet som hyresgästen drabbas. I det här fallet rör det sig om en relativt lätt störning.

”Självklart att hyran ska reduceras”

AFB:s bostadsombudsman Sofia Högström tycker att det är svårt att bedöma hur mycket kompensation hyresgästerna bör få.

– Självklart ska hyran reduceras, men när det handlar om ljud är det svårt att veta exakt. Dessutom har ju studenter som störts av bullret kunnat gå till de tillfälliga lässalar som AFB ordnat på Vildanden, säger hon.