”Hyresreduceringen för låg”

- in Bostad, Studentliv

Fem procents hyressänkning. Det får boende på Vildanden som kompensation för de omfattande renoveringarna.

– 189 kronor i månaden är inte mycket efter allt som pågått här, säger hyresgästen Vanja Zuza, som känner sig extra drabbad av ombyggnaden.

AF Bostäder, AFB, har sedan april bedrivit omfattande renoveringsarbeten på Vildanden, något som har stört många av hyresgästerna. I november kunde Lundagård berätta att hus C får ersättning. Nu har AFB beslutat om hyresreducering även för de boende i A-huset. Som kompensation för perioden september-november får hyresgästerna ungefär fem procents tillfällig nedsättning av hyran.

”200 kronor för lite

Det är alldeles för lite, menar Vanja Zuza, som bor i lägenhet och kompenseras med knappt 200 kronor i månaden.

– För att nå min bostad måste man ta sig igenom en byggnadsställning, och på vardagarna går det arbetare förbi mitt fönster. Dessutom låter det som att de håller på att bygga rakt ovanför min lägenhet, säger hon.

Vanja Zuza känner att hon drabbats hårdare än många av de andra som bor i huset.

– De flesta har ju till exempel inte en byggnadsställning utanför sitt fönster.

”Följer branschpraxis”

Rolf Svensson, vd för AFB, menar att det är svårt att vara exakt i en sådan här situation.

– Vi har satt en generell procentsats för hela huset, främst med bullret i åtanke. Om det är någon som känner sig särskilt drabbad av renoveringen, utöver bullret, vill jag naturligtvis inte utesluta att den personen får några extra kronor.

Enligt Rolf Svensson följer bostadsföretaget branschpraxis när de gör den här typen av bedömningar.

– En rad faktorer vägs in, framförallt hur många timmar på dygnet som hyresgästen störs och i vilken grad boendets funktion nedsätts.

Han får medhåll från Roland Sernlind, förhandlingsansvarig på branschorganisationen Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, Sabo.

– Hyresreduceringen verkar rimlig, själva boendets funktion är ju inte nedsatt. Om exempelvis toaletten hade varit ur funktion hade det kanske varit aktuellt med högre enheter.

”Borde ta hänsyn”

Vanja Zuza har redan uppmärksammat AFB på hennes situation, men att döma av bostadsföretagets respons får hon antagligen ingen extra ersättning.

– Det är ju bra att de utgår från praxis, och inte kör helt godtyckligt, men de borde faktiskt i sin bedömning ta hänsyn till att olika hyresgäster i huset drabbas olika mycket, säger hon.