Alla nöjda med hyreshöjningen

- in Bostad, Studentliv
@Gustaf Eriksson

AF Bostäders yrkande på hyresnivå för 2011 var synnerligen rimligt. Det tyckte Hyresgästföreningen, som för första gången på länge släppte igenom begäran utan att kräva kompromisser.

– Underlaget som presenterades var väldigt väl underbyggt, säger Anja Schröder, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

AF Bostäder, AFB, har kapat sina kostnader och pressat ned det beräknade överskottet. godtogs AFB:s begäran på 1,25 procents hyreshöjning utan att bolaget tvingades sänka sina krav, något som är mycket ovanligt.

– Det händer väldigt sällan. Men vi gick igenom underlaget som AFB utarbetat och yrkandet är rimligt utifrån vad som presenteras där. De har bland annat arbetat väldigt mycket med att få ner onödiga kostnader, säger Anja Schröder, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

Hon betonar dock att AFB:s yrkande inte godtogs utan vidare.

– Vi diskuterade det naturligtvis.

Relativt liten höjning

Rolf Svensson, AFB:s vd, är också nöjd.

– Det var ganska behagliga förhandlingar. Jag är väldigt glad över att vi har lyckats komma ner till en så låg nivå på hyresökningarna, säger han.

Flera andra stora bolag har begärt betydligt större hyreshöjningar inför nästa år. Bland annat vill Lunds kommunala fastigheter, LKF, höja hyrorna med 4,5 procent 2011.

– AFB ligger lågt jämfört med många andra stora aktörer, men som studentbostadsföretag har de ju speciella förutsättningar. Vi behandlar varje bolag för sig, säger Hyresgästföreningens Anja Schröder.

Förmånliga avtal

Enligt Rolf Svensson är hyreshöjningen så låg att den äts upp av inflationen och ökade räntekostnader. Orsaken till att det går ihop är att bolaget har sänkt sina kostnader.

– Vi har en del väldigt förmånliga leverantörsavtal och våra finansieringslösningar är väldigt bra. Dessutom har vi ju inget vinstkrav på oss, och vi har skrivit ner vårt beräknade överskott för 2010, säger han.

Hur stort kommer överskottet att bli?

– Det vill jag inte gå ut med innan bokslutet är klart. Men det blir lägre än förra året och då hade vi ett överskott på ungefär sju miljoner. Det är också rätt lågt, jämfört med andra aktörer, säger Rolf Svensson.

Lundagård har utan framgång sökt AFB:s bostadsombudsman Sofia Högström för en kommentar.