Byggboom ska ge bostadsgaranti

- in Bostad, Nyheter

De kommande tre åren ska upp emot 1 000 studentbostäder byggas i Lund. Tillsammans med ett minskat söktryck till universitetet lär alla studenter som vill snart kunna få en bostad.

– Vi räknar med att kunna erbjuda bostadsgaranti från och med 2013, säger rektor Per Eriksson.

Debatten om bostadsbristen i Lund har pågått i decennier och de senaste åren har bostadskrisen varit akut.  Men nu är en förändring på gång. Under de kommande tre åren ska minst 969 studentbostäder, lägenheter och rum börja byggas. Att jämföra med de runt 600 bostäder som har byggts under hela 2000-talet.

I september sattes spaden i jorden för ett av projekten. Vid Kung Oskars bro, framför Magasinet, bygger AF Bostäder 77 lägenheter. De kommer stå inflyttningsklara redan till nästa höst med en månadshyra på under 3 000 kr.

Trendbrott

Enligt Rolf Svensson, VD på AF Bostäder, ser vi nu ett trendbrott i bostadsbyggandet.

Att det skulle bero på de senare årens kritik om bostadsbrist avvisar han dock.

– Visst har trycket varit extra stort de senaste två åren men planerna lades fram för flera år sedan, säger han.

Att få marker upplåtna och byggplaner godkända är en allmänt komplicerad process. Erfarenheten från Lund är också att byggplaner överklagas i större utsträckning än i övriga landet, menar Rolf Svensson.

– Någon sa att det beror på att det finns så många ”skrivkunniga” i Lund. Folk är välutbildade och hänger med i vad som händer. Ofta gäller klagomålen att de inte vill ha studenter boende så nära dem själva, säger Rolf Svensson som nämner att en förändring i plan- och bygglagen är på gång för att det i framtiden ska bli svårare att överklaga byggplaner.

Processen tar normalt tre år

Enligt Susanna Hansson, studentsamordnare på Lunds kommun och Lunds universitet, har den ekonomiska krisen haft del i de senare årens magra bostadsbyggande. Vidare håller hon med Rolf Svensson om att många överklaganden drabbar just studentbostadsbyggen.

– I snitt, utan några överklaganden, tar det ungefär tre år från det att första planen läggs till man kan börja bygga. Men när det gäller överklaganden av studentbostäder har en del fall hamnat på länsstyrelsens bord där handläggningstiden kan vara ytterligare ett år, säger hon.

Bostadsgaranti 2013

De närmare 1 000 studentbostäderna befinner sig på olika stadier i den process som måste gås igenom innan ett bygglov kan utfärdas. Därutöver skissas det på ytterligare byggen, bland annat tänker universitetet låta bygga 1 000 studentbostäder på LTH-området.

Samtidigt förväntas antalet sökande till universitetet minska. Dels beroende på minskade barnkullar, dels på grund av att utomeuropeiska studenter kommande hösttermin blir tvungna att betala en terminsavgift.

För de studenter som tar sig till Lund ser bostadssituationen alltså ljus ut i framtiden?

– I praktiken räknar vi med att kunna erbjuda bostadsgaranti från och med 2013, säger rektor Per Eriksson.

Är de planerade bostäderna på LTH ett måste för att kunna klara bostadsgarantin?

– Ja, och det skulle förvåna mig mycket om inte de är klara till 2013, kanske till och med 2012.