De bryter mot dina rättigheter

- in Nyheter, Studentliv

Vid två av de tio institutioner som Lundagård har undersökt kan samma person verka som både handledare och examinator för en kandidatuppsats.

Det bryter mot studenters rättigheter.

Studenträttigheterna regleras dels av lagar och förordningar, och dels av beslut tagna av universitetet. De är framtagna som riktlinjer som institutionerna ska förhålla sig till.

”Kan kräva extern handledare”

En av rättigheterna säger att handledare och examinator inte ska vara samma person. Det förekommer dock vid Centrum för teologi och religionsvetenskap samt för arabiska studier.

– Vår ambition är att ha olika personer som handledare och examinatorer. Men det kan hända att studenter får samma person och då kan de kräva att få en extern handledare, säger Henry Diab, studierektor för arabiska studier.

Johan Åberg, studierektor på Centrum för teologi och religionsvetenskap, menar att institutionen har andra prioriteringar.

– Vi är medvetna om att vår praxis inte överensstämmer med vad som står i studenträttigheterna, och arbetar långsiktigt på att ändra detta. Vårt primära mål så här långt är att se till att studenterna på kandidatnivå har fått en disputerad handledare. Nästa steg är att genomgående ha olika examinator och handledare, men det handlar om en resursfråga.

Önskar att riktlinjerna blir regler

Hanna Gunnarsson, ordförande för Humanistiska och teologiska studentkåren, anser att det ur en studentsäkerhetssynpunkt är viktigt att handledare och examinator är skilda personer.

– I fall där examinatorn och studenten har olika åsikter ska det finnas en handledare som kan backa upp studenten. En student ska också kunna byta handledare vid problem utan att oroa sig över att denne kommer att vara examinator sedan, säger hon.

I skarpa lägen kan det vara svårt för studenter att få rätt genom att hänvisa till rättighetslistan, enligt Henrik Jonsson, vice ordförande för Lunds universitets studentkårer.

– Rättigheterna är riktlinjer, vilket institutioner har pekat på när det uppstått konflikter. Det finns därför inga möjligheter att införa sanktioner. Vår önskan är att riktlinjerna blir till regler som man kan peka på direkt när någon institution bryter mot dem. Vid Göteborgs universitet finns ett mer specifikt regelverk, även om vi har instanser man kan vända sig till även här, till exempel kåren.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

You may also like

Omgiven av lokalpatrioter

Studenter från huvudstaden koketterar med sin avsaknad av