Befarat adresskaos uteblev

- in Bostad, Studentliv

De problem som många räknade med i samband med AF Bostäders omfattande adressändringsprojekt har lyst med sin frånvaro.

De inblandade menar att allt har gått relativt smärtfritt.

– Det har till och med gått över förväntan. Jag har i princip inte fått några klagomål alls, säger Sofia Högström, bostadsombudsman på AF Bostäder, AFB.

I dagarna har de boende på Vildanden fått nya adresser, vilket betyder att den sista etappen är avslutad i AFB:s adressändringsprojekt. Sett till antal ändringar har projektet varit Sveriges största någonsin, och många har varit oroliga för oförutsedda konsekvenser.

– Ingen har gjort det här tidigare i hela Sverige, så vi har fått planera allt från scratch. Det vore orimligt att tro att det inte sker något oförutsett, sade AFB:s vd Rolf Svensson till Lundagård när projektet inleddes i september.

Över förväntan

Men oron har visat sig överdriven, i stället menar alla inblandade parter att projektet gått över förväntan.

– Det har definitivt gått bättre än vad jag trodde, säger Sofia Högström,

bostadsombudsman på AFB.

Har försökt förebygga

Ett av de allvarligaste befarade problemen med adressändringen har varit att

ambulans och annan räddningstjänst inte ska hitta rätt när de fortfarande har de gamla adresserna.

– Vi löste det genom att ändra adresserna exakt samtidigt som deras GPS-system uppdaterades. Alla involverade har försökt förebygga så mycket som möjligt. Bland annat genom att behålla de gamla adresserna så länge som det har gått, säger Sofia Högström.

Inte helt utan problem

Även Jonas Andréasson, Lantmäterichef i Lunds kommun, är nöjd och vill poängtera vilken förbättring systemet innebär.

– Innan fanns det ju hur många som helst skrivna på samma adress. Nu har alla fått ett unikt nummer, vilket förenklar när exempelvis taxibilar ska hitta rätt.

Men helt smärtfritt har projektet inte gått. Adressbytet har gjort att posten fått jobba med dubbla adresser i en tid, vilket har medfört förseningar. De som hyr i andrahand har inte automatiskt folkbokförts på sin nya adress, utan har fått ordna detta själva med Skatteverket. Då AFB kände till dessa komplikationer har de dock kunnat informera om dem i förväg.

”Allt har gått väldigt bra”

Helena Holmstrand, som har haft hand om projektet från Skatteverkets sida, ger AFB beröm.

– Allt har gått väldigt bra, AFB har varit väldigt förutseende och smidiga. Vi har inte hört om några större problem alls. Jag tror att man insåg redan från början vilket enormt projekt detta var, och därför har man lagt ner extra mycket tid på att få allt att fungera.