Snedrekryteringen till universitetet ökar

- in Studentliv
@Gustaf Eriksson

Omkring hälften av de som började plugga i Lund förra läsåret hade högutbildade föräldrar. Det är fler än för tio år sedan.

– Det här gör universitetet fattigare, säger Christoffer Ivarsson, ordförande för Lunds universitets studentkårer, Lus.

Människor som har föräldrar med en eftergymnasial utbildning på tre år eller mer är överrepresenterade på landets universitet och högskolor. Snedrekryteringen är särskilt stor på läkar- arkitekt och psykologprogrammen.

Det visar en nationell kartläggning som Statistiska centralbyrån gjort tillsammans med Högskoleverket.

Går miste om perspektiv

Granskningen visar också att Lunds universitet är ett av de lärosäten där snedrekryteringen är som störst i Sverige. 48 procent av de som började studera vid universitet läsåret 2009/2010 hade högutbildade föräldrar. Den siffran placerar Lunds universitet på sjätte plats på listan över landets mest snedrekryterade lärosäten.

– Det finns en bild av Lunds universitet som ett ställe fullt av traditioner där människor med icke-akademisk bakgrund inte hör hemma. För dem är miljön vid universitetet inte välkomnande, och det är oerhört tragiskt, säger Christoffer Ivarsson, ordförande för Lus.

Den skeva rekryteringen leder att utbildningen vid universitetet blir sämre, enligt Ivarsson.

– Vi vill ha en så bred och diversifierad studentgrupp som möjligt. När det ser ut som det gör går universitetet miste om viktiga perspektiv. Det här gör universitetet fattigare, säger han.

Problemet förvärras

Kartläggningen visar också att snedrekryteringen vid universitet ökar. Andelen nybörjarstudenter med akademisk bakgrund har ökat med fem procent under de senaste tio åren.

– Problemet har varit känt sedan länge. Att det inte går åt rätt håll visar att man inte har gjort något åt problemet på universitetet. I stället fortplantar sig bilden av Lund som ett universitet där inte alla är välkomna, säger Christoffer Ivarsson och drar paralleller till Campus Helsingborg:

– Där har man lättare att rekrytera människor med studieovan bakgrund. Jag tror att det beror mycket på att Campus inte har den stämpel som insnöat och överakademiskt som resten av Lunds universitet har.

Saknas tid

En viktig orsak till att situationen inte har förbättrats är de genomgripande förändringarna av den högre utbildningen som just nu genomförs, enligt Christoffer Ivarsson.

Obligatoriets avskaffande, det nya kvalitetssäkringssystemet och autonomireformen är alla exempel på omvälvningar som stjäl tid och kraft från annat arbete.

– Just nu finns det oerhört lite tid över på universitetet, och då har snedrekryteringsproblemet prioriterats ned. För att förändra detta krävs intensivt arbete på alla nivåer på universitetet, säger han.