Avskrivna studielån ökar inte genomströmningen

- in Nyheter
@Gustaf Eriksson

En statlig utredning har föreslagit att studenter som tar examen innan 23-års ålder ska slippa betala tillbaka sina studielån. Syftet är att få fler att bli klara snabbare.

Men avskrivningarna har ingen effekt, visar en norsk undersökning.

I början av februari kunde Lundagård berätta att den statliga Långtidsutredningen föreslår att alla som tar sin kandidatexamen innan de fyllt 23 år ska få sina studielån avskrivna.

Utredningen ser det faktum att svenskar i genomsnitt är relativt gamla när de gör entré på arbetsmarknaden är problematisk, och belöningen skulle syfta till att öka genomströmningen.

Men belöningen ingen begränsad effekt. Det visar en norsk undersökning som publiceras i tidskriften Scandinavian Journal of Educational Research.

Andelen försenade densamma

I Norge genomfördes en stor studiemedelsreform 2002. Den syftade bland annat till att höja utbildningskvaliteten, minska antalet avhoppare och få fler att blir klara snabbare.

En av förändringarna som infördes var att studenter efter examen får en del av studielånen omvandlade till bidrag.

Vibeke Opheim vid Nordiska institutet för studier i innovation, forskning och utbildning i Oslo, har jämfört andelen försenade studenter i Norge innan och efter reformen. Hon konstaterar att åtgärderna har inte haft någon effekt.

Diskuteras i Danmark

Studien, som omfattar 5 000 studenter, jämför personer som tog examen 1998 och 2005. Andelen studenter som blev försenade låg på 20 procent i båda fallen.

Studien diskuteras nu i Danmark, där regeringen föreslår förändringar som liknar de i Norge.

Charlotte Dyremose, ordförande för utbildningsutskottet i danska folketinget, har sagt till nättidningen Information.dk att en kulturförändring måste till för att öka genomströmningen.

Lundagård har utan framgång sökt biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni (FP) för en kommentar om Långtidsutredningens förslag.